A-Z Index

A

A-Z Index A-Z Index Aangifte adreswijziging Aangifte beroepswijziging Aangifte beroepswijziging Aangifte van een verhuis naar het buitenland Aankomst vanuit het buitenland Aanleg fietspad en riolering Botermelkbaan Aanpassing straatverlichting: 373 lantaarns opnieuw aan Aanvraag huur Park-iet Aanvraag Proefles Academie Schoten Aanvraag PUK-code identiteitskaart Aanvraag uittreksel akte geboorte, huwelijk, echtscheiding of overlijden Aanvraag vrijetijdsbrochure Aanvraagformulier voor projectsubsidie Aanvraagformulier voor subsidies voor jeugdverenigingen Aanvraagformulier voor terugbetaling van cursusgeld voor kadervorming Academie verwent scholen met voorstelling Academie voor Beeldende Kunsten Accordeon Accordeon initiatie Accordeon samenspel Acties en groepsaankopen Activiteiten milieudienst voorjaar 2016 Activiteiten Week van de Opvoeding Activiteiten Week van de Opvoeding Administratieve hulp Adoptie Adviesraden en raadscommissies Afscheid Nicole Verhoeven, welkom Rony Lejaeghere Afvalkalender 2017 Afvalpreventie Afvalstraatje Agenda Agenda Agenda Agenda Agenda Agenda Agenda Agenda Agenda muziek Agenda woord Agentschap Integratie en Inburgering Algemene Artistieke Bewegingsleer/Artistieke Training Algemene Muziekcultuur (AMC) Algemene Muziektheorie (AMT/MT) Algemene Muzikale Vorming (AMV) Algemene Muzikale Vorming Hogere graad (AMV) Algemene Verbale Vorming (AVV) Als vereniging aansluiten bij het systeem van de vrijetijdspas Als vereniging deelnemen aan de vrijetijdspas Arbeidskaart Asfalteringswerken Zamenhoflaan, Curielaan, Pasteurlaan en Edisonplein Assistentiewoningen Attest van leven Attest van woonst

G

G-sport Gamba Gamba samenspel Geboorte Geboorte en erkenning Gelmelenhof open voor fotografen Geloof/vrijzinnig Gemeente hangt regenboogvlag uit Gemeente lanceert gloednieuw evenementenloket Gemeente trakteert 18-jarigen op kaartlezer Gemeente verwijdert zieke en gevaarlijke bomen Gemeentebestuur verlaagt belastingen Gemeentelijk wagenpark wordt alsmaar groener Gemeentelijke administratieve sancties (GAS) Gemeentelijke diensten Gemeentelijke locaties en materiaal Gemeentelijke milieupremies 2017 Gemeentelijke retributies en belastingen Gemeenteraad Gemeentesecretaris Geschiedenis Geslachtswijziging Gevelbegroening Gevraagd: gemachtigde verkeersopzichters Gewijzigde openingsuren 25 en 26 mei Gewijzigde openingsuren 25 en 26 mei Gezinnen en kinderen Gezinsbond Gezinsopvang Gezocht : vrijwillige chauffeurs Minder Mobielen Centrale Gezocht: team van tappers voor muzikale zomeravonden Gitaar Gitaar initiatie Gitaar samenspel gr 01.09.2016 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: parkeer- en stilstaanverbod Victor Adriaenssensstraat, tussen ingang park en Braamstraat gr 01.09.2016 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: afsluiting jozef Hendrickxstraat voor instelling van een schoolstraat gr 01.09.2016 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: Kalstraat 38: aanvraag parkeerplaats voor personen met een handicap gr 01.09.2016 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: Lotuslaan 4: schrapping parkeerplaats voor personen met een handicap gr 01.09.2016 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: Merelstraat 12: aanvraag parkeerplaats voor personen met een handicap gr 01.09.2016 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: parkeerverbod Akkerlaan (oneven zijde) gr 01.09.2016 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: Vordensteinstraat 131: schrapping parkeerplaats voor personen met een handicap gr 03.09.2015 belastingreglement op wedkantoren gr 03.09.2015 bijzonder politiereglement Rock Schoten gr 03.09.2015 politie op het wegverkeer Bredabaan gr 03.09.2015 politie op het wegverkeer Jan Van Eyckstraat gr 03.09.2015 politie op het wegverkeer Venusstraat gr 03.09.2015 politie op het wegverkeer Wilgendaalstraat gr 04.09.2014 politie op het wegverkeer Braamstraat gr 04.09.2014 politie op het wegverkeer Kuipersakkerstraat gr 04.09.2014 politie op het wegverkeer Vordensteinstraat gr 04.09.2014 snelste adequate hulp gr 12.06.2014 politieverordening inzake het verbod op vertonen tv beelden op het openbaar domein gr 15.12.2016 aankoop en toekenning waardebons gr 15.12.2016 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - Jozef Jennesstraat - verbod vrachtwagens gr 15.12.2016 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - Metropoolstraat - parkeer- en stilstandverbod gr 15.12.2016 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - Paalstraat parkeerverbod met behoud laad- en loszones (oneven zijde) en wegnemen laad- en loszones (even zijde) gr 15.12.2016 aanvullende personenbelasting gr 15.12.2016 algemeen politiereglement Schoten gr 15.12.2016 belasting op afgifte van administratieve stukken gr 15.12.2016 gemeentelijke premie mantelzorg gr 15.12.2016 gemeentelijke tussenkomst begrafeniskosten oud-strijders gr 15.12.2016 gemeentelijke tussenkomst incontinentie en nierdialyse gr 15.12.2016 gemeentelijke tussenkomst stoma gr 15.12.2016 opcentiemen op de door het Vlaams Gewest geheven heffing op leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsgebouwen gr 15.12.2016 opcentiemen op de door het Vlaams Gewest geheven heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen gr 15.12.2016 opcentiemen op de onroerende voorheffing gr 15.12.2016 retributiereglement op administratieve prestaties gr 15.12.2016 sociaal-pedagogische toelage aan kinderen met een handicap gr 15.12.2016 sociaal-pedagogische toelage aan volwassenen met een handicap gr 15.12.2016 subsidiereglement schoolzwemmen gr 15.12.2016 tussenkomst voor gezinshulp door erkende diensten gr 17.12.2015 aankoop en toekenning van waardebons gr 17.12.2015 aanpassing contributie interbibliothecair leenverkeer gr 17.12.2015 aanvullende personenbelasting gr 17.12.2015 belasting op het ontgraven van een stoffelijk overschot en op het verplaatsen of uitnemen van een asurn gr 17.12.2015 belasting op het ontgraven van een stoffelijk overschot of een asurn en op het verplaatsen of uitnemen van een asurn uit een urnenkelder of uit het columbarium gr 17.12.2015 belasting op onbebouwde bouwgronden en woongebied en op onbebouwde kavels-activeringsheffing gr 17.12.2015 belasting op valse alarmen gr 17.12.2015 belastingreglement op de afgifte van administratieve stukken gr 17.12.2015 belastingreglement op het inzamelen van rest-en GFT+-afval gr 17.12.2015 belastingreglement op valse alarmmeldingen gr 17.12.2015 gecoördineerde versie algemeen politiereglement gr 17.12.2015 gemeentelijke tussenkomst begrafeniskosten oudstrijders gr 17.12.2015 gemeentelijke tussenkomst incontinentie en nierdialyse gr 17.12.2015 gemeentelijke tussenkomst voor gezinshulp door erkende diensten gr 17.12.2015 opcentiemen op de door het Vlaams Gewest geheven heffing op leegstaande en of verwaarloosde bedrijfsgebouwen gr 17.12.2015 opcentiemen op de door het Vlaams Gewest geheven heffing ter bestrijding van verkrotting van gebouwen en of woningen gr 17.12.2015 politie op het wegverkeer-aanvraag parkeerplaats voor personen met een handicap Kuipersakkerstraat gr 17.12.2015 politie op het wegverkeer-aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer Marsstraat gr 17.12.2015 retributiereglement op administratieve prestaties gr 17.12.2015 retributiereglement op de gemeentelijke bibliotheek gr 17.12.2015 retributiereglement op de luister bij huwelijk of verklaring wettelijke samenwoning met plechtigheid gr 17.12.2015 sociaal-pedagogische toelage aan kinderen met een handicap gr 17.12.2015 sociaal-pedagogische toelage aan volwassenen met een handicap gr 17.12.2015 subsidiereglement schoolzwemmen gr 17.12.2015 subsidiereglement wijkverenigingen gr 17.12.2015 verlenging subsidiereglement autodelen 2016 gr 17.12.2015 verlenging subsidiereglement milieumaatregelen 2016 gr 18.12.2014 aankoop en toekenning van waardebons gr 18.12.2014 algemeen reglement toelagen gr 18.12.2014 belasting op administratieve stukken gr 18.12.2014 belasting op de gemeentelijke begraafplaats voor personen vreemd aan de gemeente gr 18.12.2014 gecoördineerde versie algemeen politiereglement gr 18.12.2014 gemeentelijke tussenkomst begrafeniskosten oudstrijders gr 18.12.2014 gemeentelijke tussenkomst incontinentie en nierdialyse gr 18.12.2014 gemeentelijke tussenkomst voor gezinshulp door erkende diensten gr 18.12.2014 politie op het wegverkeer Amerlolaan gr 18.12.2014 politie op het wegverkeer Kruiningenstraat 71 gr 18.12.2014 politie op het wegverkeer Marsstraat gr 18.12.2014 reglement toelagen jubilerende verenigingen gr 18.12.2014 sociaal medische toelage aan volwassenen met een handicap gr 18.12.2014 sociaal pedagogische toelage aan kinderen met een handicap gr 18.12.2014 subsidiereglement schoolzwemmen gr 18.12.2014 subsidiereglement wijkverenigingen 2015 gr 18.12.2014 subsidiereglementen decreet lokaal sportbeleid en reglement organisaties sportieve vrijetijdsbesteding gr 18.12.2014 verlenging subsidiereglement autodelen 2015 gr 18.12.2014 verlenging subsidiereglement milieumaatregelen 2015 gr 19.12.2013 retributiereglement gebruik verdeelkasten elektriciteit op het openbaar domein gr 19.12.2013 retributiereglement op de openbare markt gr 19.12.2013 retributiereglement op het gebruik van de auditoria en de woordzolder in het GAMW gr 19.12.2013 retributiereglement op het gebruik van feest- en cultuurzaal De Kaekelaar gr 19.12.2013 retributiereglement op het gebruik van het LDC gr 19.12.2013 retributiereglement op het gebruik wijklokalen gr 19.12.2013 retributiereglement op het gebruik zalen in het kasteel van Schoten gr 19.12.2013 retributiereglement op het opruimen van afval bij gerechtelijke uitdrijvingen gr 21.10.2010 gemeentelijke verordening inzake parkeren op privaat domein gr 22.05.2014 politiereglement aangaande parkeerverbod in gemeentelijke parken gr 23.02.2017 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - Leo Van Hullebuschstraat 175 gr 23.02.2017 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - Leo Van Hullebuschstraat 71 gr 23.02.2017 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - Veerhuisdreef gr 23.02.2017 subsidiereglement - financiële ondersteuning van gehandicaptenwerking gr 23.02.2017 subsidiereglement - grote verbouwingswerken aan jeugdlokalen gr 23.02.2017 subsidiereglement - onderhoudswerken aan jeugdlokalen gr 23.02.2017 subsidiereglement - projectsubsidies gr 23.02.2017 subsidiereglement - repetitieruimte gr 23.02.2017 subsidiereglement - Schotense jeugdhuizen gr 23.02.2017 subsidiereglement - vorming jeugdwerk gr 23.02.2017 subsidiereglement - werking Schotense jeugdverenigingen gr 23.10.2014 grachten van algemeen belang gr 23.10.2014 lokaal toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen gr 23.10.2014 reglement aanvraag occasionele activiteiten en ontlenen feestmaterialen gr 23.10.2014 retributiereglement op het gebruik van het openbaar domein tijdens occasionele activiteiten gr 23.10.2014 retributiereglement op het vervoer van feestmaterialen, ontlenen en vervoer van wegsignalisatie, plaatsen van podium en gebruik afvalcontainers gr 24.03.2016 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer-Borkelstraat gr 24.03.2016 bijzonder politiereglement betreffende het vertonen van TV-beelden tijdens het EK voetbal 2016 gr 24.03.2016 goedkeuring herziening woonbeleidsplan gr 24.03.2016 voorlopige vastelling gemeentelijk ruimtelijk structuurplan gr 24.09.2015 autodeelproject gr 24.11.2016 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - Van Immerseelstraat (oneven zijde) gr 24.11.2016 retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein gr 25.02.2016 inrichting taxistandplaats gr 25.02.2016 politie op het wegverkeer - Churchillaan gr 25.02.2016 protocolakkoord gemeentelijke administratieve sancties GAS2 en GAS3 gr 25.06.2015 politie op het wegverkeer voorrang Metropoolstraat gr 25.06.2015 politie op het wegverkeer voorrang Winkelstap gr 25.06.2015 politie op het wegverkeer wijziging verkeerscirculatie Grimbertlaan gr 25.09.2014 belasting op bedrijfsruimten gr 25.09.2014 belasting op bouwen, herbouwen en verbouwen gr 25.09.2014 belasting op milieuvergunningsaanvragen gr 25.09.2014 belasting op nachtwinkels gr 25.09.2014 belasting op onbebouwde bouwgronden in woongebied en op onbebouwde kavels gr 25.09.2014 belasting op parkeren met beperkte parkeertijd gr 25.09.2014 belasting op private kringen gr 25.09.2014 belasting op publiciteitsborden gr 25.09.2014 belasting op rendez-vous huizen gr 25.09.2014 belasting op terrassen en uitstallingen gr 25.09.2014 belastingreglement op drijfkracht gr 25.09.2014 belastingreglement op tweede verblijven gr 25.09.2014 politie op het wegverkeer Koloniestraat 4 gr 25.09.2014 politie op het wegverkeer Toekomstlaan 141 gr 25.09.2014 retributie op administratieve prestaties gr 25.09.2014 retributiereglement op het gebruik van verscheidene sportaccommodaties gr 26.01.2017 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - Antoon Wolfsstraat 6 gr 26.01.2017 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - Gelmelenstraat 213 gr 26.01.2017 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - Heikantstraat 50A gr 26.01.2017 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - Jozef Jennesstraat 70 gr 26.01.2017 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - Kuipersakkerstraat 56 gr 26.01.2017 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - Lindenlei 69 gr 26.01.2017 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - Narcislaan gr 26.01.2017 definitieve vaststelling van de partiële herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) gr 26.01.2017 subsidie autodelen 2017 gr 26.01.2017 subsidiereglement huiskatten 2017 gr 26.01.2017 verlenging en wijziging subsidies milieumaatregelen 2017 gr 26.02.2015 politie wegverkeer Filip Bourletstraat gr 26.02.2015 politie wegverkeer Rosveldstraat gr 26.03.2015 belastingreglement op het takelen van voertuigen gr 26.03.2015 gebruiksreglement kasteel wijklokalen LDC Cogelshof en Marktgebouwen gr 26.03.2015 politie op het wegverkeer Gasketelplein gr 26.03.2015 politie op het wegverkeer Victor Despallierstraat gr 26.03.2015 reglement aanplakborden gr 26.03.2015 retributiereglement op het gebruik van marktgebouwen gr 26.05.2016 aanpassingen politiereglement gr 26.05.2016 reglement vrijetijdspas gr 26.05.2016 subsidiereglement onvruchtbaar maken huiskatten gr 26.06.2014 bekrachtiging politieverordening gr 26.06.2014 gemeentelijk autodeelproject huishoudelijk reglement en overeenkomst gr 26.06.2014 wijziging gemeentelijke stedenbouwkundige verordening afvalwater riolering en baangrachten gr 26.11.2015 politie op het wegverkeer Bredabaan gr 26.11.2015 politie op het wegverkeer Venstraat gr 27.02.2014 gebruiksreglement zomertent gr 27.02.2014 politie op het wegverkeer eenrichtingsverkeer Wilgendaalstraat gr 27.03.2014 politie op het wegverkeer Leo Van Hullebuschstraat 55 gr 27.03.2014 politie op het wegverkeer Sluizenstraat 4 gr 27.03.2014 politiereglement verkiezingen van het Europees Parlement gr 27.03.2014 reglement betreffende het gebruik van het openbaar domein bij bouwwerken gr 27.03.2014 retributiereglement op het leveren en plaatsen van afsluitplaten van nissen in het columbarium en afdekplaten urnenkelders op het urnenveld gr 27.03.2014 wijziging subsidiereglement socio-culturele verenigingen gr 27.04.2017 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: Kalstraat 23: aanvraag parkeerplaats voor personen met een handicap gr 27.10.2016 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: Jozef Hendrickxstraat - aanvraag parkeerplaats voor personen met een handicap gr 27.10.2016 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: Leo Van Hullebuschstraat - aanvraag parkeerplaats voor personen met een handicap gr 27.11.2014 goedkeuring uitgebreid bos- en landschapsbeheerplan gemeentepark gr 27.11.2014 politie op het wegverkeer Eduard De Backerstraat gr 27.11.2014 politie op het wegverkeer Hyacintenlaan gr 27.11.2014 politie op het wegverkeer Ridder Walter Van Havrelaan gr 28.01.2016 aanpassing internetreglement bibliotheek gr 28.01.2016 gebruiksreglement zomertent gr 28.01.2016 politie op het wegverkeer Victor Nelisstraat gr 28.01.2016 politie op het wegverkeer Voorschotenlaan gr 28.05.2015 definitieve vaststelling RUP Wijtschot gr 28.05.2015 politie op het wegverkeer Churchilllaan gr 28.05.2015 politie op het wegverkeer Constant Neutjensstraat gr 28.05.2015 politie op het wegverkeer Inrichting taxistandplaats Markt gr 28.05.2015 retributie op de organisatie deeltijds kunstonderwijs gr 28.11.2013 belastingreglement op bar- en animeerpersoneel gr 28.11.2013 belastingreglement op het opruimen en verwijderen van sluikstortingen gr 28.11.2013 belastingreglement op het plaatsen op het openbaar domein van schutsels, etc. gr 28.11.2013 belastingreglement op het uitoefenen van ambulante activiteiten gr 28.11.2013 belastingreglement op het vervoer van personen met een politievoertuig gr 28.11.2013 belastingreglement op taxivoertuigen gr 28.11.2013 opcentiemen onroerende voorheffing gr 28.11.2013 retributiereglement op deelname aan activiteiten van Grabbelpas en SWAP gr 28.11.2013 retributiereglement op gebruik van rouwkamer op de gemeentelijke begraafplaats gr 28.11.2013 retributiereglement op het afhalen van grof vuil aan huis gr 28.11.2013 retributiereglement op het gebruik jeugdlokaal Park-iet gr 28.11.2013 retributiereglement op het verlenen van concessies op de gemeentelijke begraafplaats gr 28.11.2013 retributiereglement op standplaatsen tegenover de gemeentelijke begraafplaats gr 28.11.2013 retributiereglement op volumewissel van een afvalcontainer gr 28.11.2013 retributiereglement plaatsrecht op lokale kermissen gr 29.01.2015 gebruiksreglement zomertent gr 29.01.2015 subsidiereglement grote verbouwingswerken aan jeugdlokalen gr 29.01.2015 subsidiereglement onderhoudswerken aan jeugdlokalen gr 29.01.2015 subsidiereglement projectsubsidies gr 29.01.2015 subsidiereglement repetitieruimte gr 29.01.2015 subsidiereglement samenwerking jeugdhuizen gr 29.01.2015 subsidiereglement Schotense jeugdhuizen gr 29.01.2015 subsidiereglement vorming jeugdwerk gr 29.01.2015 subsidiereglement werking van Schotense jeugdverenigingen gr 29.01.2015 subsidiereglement werking voor kinderen met een beperking gr 29.09.2016 aanpassing retributiereglement voor deelname aan activiteiten van Grabbelpas en SWAP gr 29.10.2015 politie op het wegverkeer Borgeindstraat gr 29.10.2015 politie op het wegverkeer Leo Van Hullebuschstraat gr 29.10.2015 reglement toelagen jubilerende verenigingen gr 30.01.2014 aanpassing kermisreglement gr 30.01.2014 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer Neerhoeve gr 30.01.2014 algemeen politiereglement ophaling huishoudelijke afvalstoffen gr 30.01.2014 belastingreglement op het gebruik van het containerpark gr 30.01.2014 bijzonder politiereglement op De Breker gr 30.01.2014 gebruiksreglement zomertent 2014 gr 30.01.2014 retributiereglement op het gebruik van de zomertent gr 30.01.2014 retributiereglement op werken nutsvoorzieningen gr 30.01.2014 subsidiereglementen jeugdwerking gr 30.03.2017 aanvullend reglement politie op wegverkeer: E. De Backerstraat 32 A: schrapping parkeerplaats voor personen met een handicap gr 30.03.2017 aanvullend reglement van politie op wegverkeer: Brechtsebaan t.h.v. Struikfoods: schrapping gr 30.03.2017 aanvullend reglement van politie op wegverkeer: parkeerverbod Brechtsebaan t.h.v. Struikfoods gr 30.03.2017 subsidiereglement wijkverenigingen gr 30.04.2015 belasting inkomtaks begraafplaats gr 30.04.2015 bijzonder politiereglement Globefest gr 30.04.2015 politie op het wegverkeer Kalstraat Leo Van Hullebuschstraat gr 30.06.2016 aanpassing retributiereglement op de gemeentelijke bibliotheek gr 30.06.2016 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer Churchilllaan 59: schrapping parkeerplaatsen voor personen met een handicap gr 30.06.2016 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer Kuipersstraat 38: schrapping parkeerplaats voor personen met een handicap gr 30.06.2016 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer Kuipersstraat 55: schrapping parkeerplaats voor personen met een handicap gr 30.06.2016 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer Tulpenlaan 58: schrapping parkeerplaats voor personen met een handicap gr 30.06.2016 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: opheffen stilstaan- en parkeerverbod Kuipersstraat gr 30.06.2016 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: voorrangsregeling Kuipersstraat gr 30.06.2016 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: woonerf Kuipersstraat gr 30.06.2016 feestverlichting: aanpassing politiereglement Groen en Natuur Groen in de tuin Groendaken Groentekar Groepsaankoop & infoavond renovatieaudits Groepsaankoop elektrische (bak)fietsen Groepsaankoop groendaken Groepsaankoop groene stroom en gas Groepsaankoop zonnepanelen Groepsaankopen: samen werken aan ons milieu Groepsopvang Grote opkuisactie in wijk De Lek Guitig glijden op de gloednieuwe speelboot

W

Wachtdiensten Wandeling Warme maaltijden Warme week: Academie musiceert voor het goede doel Warme week: Academie musiceert voor het goede doel Wassalon Wat doe je tegen buxusmot? Wat met beschadigde goederen na de overstroming? Wat te doen met processierupsen Waterleiding Waterlopen Waterlopen krijgen opknapbeurt Week van de Amateurkunsten Week van de Amateurkunsten (WAK) zoekt wakkers Weg- en rioleringswerken Borkelstraat Weg- en rioleringswerken Columbuslei Weg- en rioleringswerken Heidebloemlei Weg- en rioleringswerken Heidebloemlei Weg- en rioleringswerken Jozef Jennesstraat Weg- en rioleringswerken Jozef Verhaegenstraat Weg- en rioleringswerken Kuipersstraat Weg- en rioleringswerken Nachtegalenlei Weg- en rioleringswerken Villerslei (van Kempisch kanaal tot Alfons Servaislei) Wegen en nutsvoorzieningen Wegen- en rioleringswerken Berkenrode fase 4 Wegen- en rioleringswerken Paalstraat (fietspaden) Wegenwerken Bisschoppenhoflaan en Merksemsebaan Wegenwerken en ontwerpen Wegenwerken Victor Adriaenssensstraat Welkom Welsprekendheid Welzijn Welzijn en gezondheid Werk mee Werkbegeleiding Werken aan berm Bredabaan tot eind april Werken Deuzeldlaan hervat Werken en ondernemen Werken fietspaden Brechtsebaan tegen begin maart 2017 afgerond Werken informaticasysteem Lokale Politie Werken Kuipersstraat en Heidebloemlei Werken met of zonder architect Werken met of zonder architect Werking Wettelijk samenwonen Wettiging handtekening Wie herinnert zich de koude winter van 1963? Wifi Wij verwennen je tijdens de Week van de AmateurKunsten! Wijkverenigingen Winnaars Open Dag Winteractieplan Witamy w Schoten! Gemeente lanceert onthaalgids wonen en werken Wonen en werken Woon- en zorgcentrum Woon- en Zorgcentrum Verbert-Verrijdt Woonbegeleiding Woonloket Woord Word jij onze nieuwe collega? Word jij onze nieuwe onthaalouder? Word jij onze nieuwe onthaalouder?

S

Samenaankoop zonnepanelen Samenspel Samenstelling Samenstelling gemeenteraad Samenstelling van het gezin Saxofoon Saxofoon initiatie Saxofoon Pop/Jazz Scheldeprijs 2017 start uitzonderlijk in Mol Scheldeprijs: alle praktische info op een rijtje Scholenbeurs Scholencross 2015 fotoreportage Scholenslag in Sportoase Elshout Schoten herdenkt WO1 Schoten schittert op Dag van de Academies Schoten verwelkomt weer een filmploeg Schoten viert laatste Belgische wedstrijd Tom Boonen Schoten zegt ja tegen dagen zonder vlees! Schoten Zingt: "Een gigantisch succes!" (fotoreportage) Schotense apotheken geopend op zaterdag Schrijf je in voor de Open Dag van Academie Schoten Schrijf je in voor groepsaankoop groene energie Secretaris OCMW Sintstoet Sitemap Sitemap Skateterrein & graffitimuur De Zeurt Slagwerk Slagwerk initiatie Slagwerk Pop/Jazz Slagwerk samenspel Slim naar Antwerpen Slim stoken Sociaal vervoer Sociale media Sociale premies en pensioenen Sociale projecten Sociale woningen Socio-culturele verenigingen Socio-economische vergunning Speelpleinen Speelpret in de krokusvakantie Speelstraat aanvragen Speelstraten Spontane sollicitatie Spontane sollicitatie OCMW Sport Sport je fit met de nieuwe outdoor fitnesstoestellen Sportaanbod Sportaccommodatie Sportclubondersteuning Sportoase Elshout Sportraad Sportverenigingen Spreek af met je buren en ontvang een feestpakket Start riolerings- en wegenwerken Elshout Stedenbouwkundige vergunning - aanplakking Stedenbouwkundige vergunning - dossiersamenstelling Stedenbouwkundige vergunning - uithangen Steek je kachel 'andersom' aan Straatverlichting Stratenplan Strijkers samenspel Striproute Subsidie voor sterilisatie of castratie van je kat Subsidie voor sterilisatie of castratie van je kat Subsidies cultuur Subsidies en premies Subsidies jeugd Subsidies voor het onvruchtbaar maken van je huiskat

V

Vacatures Vacatures OCMW Vakantiedagen 2016-2017 Vakantieopvang Vakantiewerking Vakken Vakken A tot Z Vakken Dans Vakken Muziek Vakken Woord Valentijnsconcertkriebels Varen veiligheid en preventie Verbale Vorming (VV) Verbertstraat tijdelijk enkelrichting Verbintenis tot tenlasteneming Verdeling middelen scholen rond Verenigingen in Schoten Vergaderkalender Vergaderkalender Vergaderkalender adviesraden Vergaderkalender raadscommissies Verhuizen Verhuizen Verkaveling Verleng je Omnipas 65+ voordelig Verlies of diefstal identiteitsbewijs Vermazing Deuzeldlaan Vermazingen voor een drogere Deuzeldlaan Vernieuwen fietspaden Eduard Steursstraat Vernieuwing fietspad Brechtsebaan Vernieuwing voet- en fietspaden Borgeindstraat Verschillende documenten Verslagen Verslagen Verzamel bladwijzers op de striproute Verzelfstandiging zorgvoorzieningen OCMW Schoten: oproep mogelijke partners Vier de verhuis van de bambi's op ‘het grote hertenwelkomstfeest’ Viool initiatie Viool/altviool Vlaanderen feest & Verduyn geridderd: de foto's Vlaanderen Feest: vraag de feestcheque aan Vlag/wapenschild Vlottentocht Vocaal ensemble Vogelgriep: afschermplicht bij hobbyhouders opgeheven Volkskoor Stadigaan Volksmuziek ensemble Volksmuziekcultuur (VMC) Volkszang Volwassenenonderwijs Volwassenkoor Kantanta Voor- en naschoolse opvang KIOS vzw Voordracht Voorzitter OCMW Vordenstein geeft bijen een nieuw onderkomen Vorige edities Vormingen Vraag & antwoord: de openbare verlichting Vragen of hulp nodig bij je belastingen? Vredegerecht Vreemdelingenkaart Vriend van ... Vrijetijdspas Vrijetijdspas aanvragen Vrijstelling stedenbouwkundige vergunning Vrijwilligers Vrijwilligerswerk Vuurwerk