Erfgoedraad

De Erfgoedraad adviseert het gemeentebestuur over roerend, onroerend en immaterieel erfgoed en sensibiliseert inwoners uit Schoten. De raad wordt na elke gemeentelijke verkiezing opnieuw samengesteld. Voorzitter van de erfgoedraad is Gie Bresseleers, het secretariaat wordt verzorgd door de bibliothecaris.

Wie kan lid worden van de algemene vergadering van de Erfgoedraad Schoten?

  • Afgevaardigden van erkende Schotense erfgoedverenigingen.
  • Afgevaardigden van de erfgoedorganisaties en instellingen die werken met professionele beroepskrachten en een werking ontplooien op het grondgebied van de gemeente.
  • Individuen geïnteresseerd in het erfgoedbeleid, wonend in de gemeente.
  • Deskundigen inzake erfgoed wonend in de gemeente.

Hoe kan ik mij opgeven om lid te worden van de Erfgoedraad Schoten?

Bij de start van 2019 worden de algemene vergadering en het bestuur van de Erfgoedraad Schoten opnieuw samengesteld. Alle huidige leden worden automatisch op de hoogte gebracht hoe en wanneer zij zich opnieuw kunnen inschrijven. Ben je momenteel geen lid, maar wel geïnteresseerd? Dan kan je je gegevens doorgeven aan de cultuurdienst. Je wordt dan tijdig gecontacteerd met de juiste richtlijnen om in te schrijven.

Wat zijn de voorwaarden om lid te kunnen worden?

  • Minimum achttien jaar oud zijn.
  • Bereid zijn om zich actief te engageren om de doelstellingen van de erfgoedraad te realiseren.
  • Geen politiek mandaat bekleden.
  • Voor afgevaardigden van verenigingen en organisaties: actief betrokken zijn bij de werking van de vereniging of organisatie waardoor ze worden aangeduid.
  • Voor deskundigen: Vanuit zijn/haar huidige of vroegere werkervaring in de erfgoedsector een bepaalde deskundigheid bezitten. Niet reeds een vereniging, organisatie of instelling vertegenwoordigen in de erfgoedraad.
  • Voor individuen (enkel algemene vergadering): niet reeds een vereniging, organisatie of instelling vertegenwoordigen in de erfgoedraad.

Hoe vaak komt de Erfgoedraad Schoten samen?

De algemene vergadering van de Erfgoedraad Schoten komt minstens een keer per jaar samen. Het bestuur vergadert ongeveer 6-wekelijks behalve in de zomervakantie.

De erfgoedraad adviseert tweejaarlijks de Erfgoedprijs Schoten die wordt uitgereikt aan een verdienstelijk erfgoedproject. De eerstvolgende erfgoedprijs reiken ze uit in 2019.

 Download het organiek reglement van de erfgoedraad