Erfgoedraad

De Erfgoedraad is een deelraad van de Cultuurraad. De raad wordt na elke gemeentelijke verkiezing opnieuw samengesteld. Voorzitter van de erfgoedraad is Anita Caals (anita.caals@telenet.be), het secretariaat wordt verzorgd door de bibliothecaris. Het bestuur van de raad vergadert regelmatig. De algemene vergadering komt minstens jaarlijks samen en is voor iedereen toegankelijk.

De erfgoedraad adviseert tweejaarlijks de Erfgoedprijs Schoten die wordt uitgereikt aan een verdienstelijk erfgoedproject. De eerstvolgende erfgoedprijs reiken ze uit in 2017.

Meer informatie over de culturele inspraakraden