Beroepskaart voor vreemdelingen

Als je je als buitenlandse onderdaan in België als zelfstandige wil vestigen dan moet je een beroepskaart hebben. De beroepskaart geeft je de toestemming om als zelfstandige aan de slag te gaan. Een aantal categorieën zijn vrijgesteld van de beroepskaart.

Let wel: de beroepskaart volstaat op zich niet om als zelfstandige te beginnen. Ook bepaalde kennis, zoals de basiskennis bedrijfsbeheer, heb je nodig. Het ondernemingsloket helpt zelfstandigen in spe bij die stappen.

 Meer info over het ondernemingsloket

Voorwaarden

De beroepskaart is noodzakelijk voor iedereen die een zelfstandige activiteit wil aanvatten en die:

  • Niet de Belgische nationaliteit heeft.
  • Niet de nationaliteit van een van de lidstaten van de EER heeft (de EU-landen plus IJsland, Noorwegen en Liechtenstein).
  • Niet de Zwitserse nationaliteit heeft.
  • Om andere redenen geen vrijstelling heeft voor deze formaliteit.

Procedure

Als je als buitenlandse zelfstandige een beroepskaart wilt verkrijgen, wijzigen, hernieuwen of vervangen, dan dien je een aanvraag in bij:

  • De Belgische diplomatieke of consulaat in het land van verblijf, als je in het buitenland verblijft.
  • Een erkend ondernemingsloket naar keuze als je over een geldig verblijf in België beschikt.

Als geldig verblijf worden aanvaard:

  • Een attest van immatriculatie model A.
  • Een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister (= elektronische verblijfskaart type A).

Als je om veiligheidsredenen de aanvraag niet in het land van verblijf kunt indienen, kan je de aanvraag indienen:

  • Bij een Belgische diplomatieke of consulaat in een ander land.
  • Bij een ondernemingsloket.

Die laatste mogelijkheid vereist het voorafgaandelijke akkoord van de bevoegde regiominister en van de minister van Binnenlandse Zaken. Zij moet aangevraagd worden bij de bevoegde minister en gemotiveerd en vergezeld zijn van elk bewijsstuk dat de situatie bevestigt.