Maak een afspraak

Om de verdere verspreiding van het Covid-19 virus te beperken, zal lokaal bestuur Schoten vanaf maandag 16 maart 2020 alleen nog maar op afspraak werken. En dit voor al onze diensten van gemeente en OCMW.

Opgelet: ook het gemeentebestuur kampt met afwezigheden. We hebben getracht onze dienstverlening zo lang mogelijk te garanderen, maar moeten nu besluiten onze dienstverlening te beperken tot de hoogstnoodzakelijke zaken. Iedere vraag wordt door onze diensten op hoogdringendheid beoordeeld. Enkel voor dringende vragen wordt er een afspraak gemaakt. Niet dringende vragen zullen helaas tijdelijk geweigerd worden.

  1. Stel niet-dringende afspraken uit.
  2. Kijk op www.schoten.be/loket of je je product online kan aanvragen.
  3. Enkel voor dringende afspraken bel je naar 03 680 09 00 (gemeente) of 03 680 06 40 (OCMW). Je wordt doorgeschakeld naar de juiste dienst die beoordeelt of je een afspraak kan krijgen.

De toegangsdeuren van het gemeentehuis worden afgesloten. Indien je aanwezig moet zijn op het gemeentehuis voor een afspraak, dan meld je je telefonisch aan via 03 680 09 00 of via de deurbel.

We verontschuldigen ons voor het ongemak en vragen je begrip.

Voor alle overige inlichtingen over onze dienstverlening of over de situatie van het Covid-19 virus in Schoten bel je 03 680 09 00.