Jeugdraad

De jeugdraad geeft advies over verschillende zaken rond jeugd en jeugdwerk in Schoten.

De jeugdraad heeft als opdracht:

  • Adviezen geven aan het gemeentebestuur over jeugdbeleid. In het bijzonder in het kader van de voorbereiding en de uitvoering van het meerjarenplan.
  • Initiatieven nemen om de samenwerking en het overleg tussen het jeugdwerk, de betrokkenen bij het jeugdwelzijn en de jeugd zelf te bevorderen.
  • Bij kinderen en jongeren de interesse voor het gemeentebeleid bevorderen en de inspraak stimuleren.

Alle jeugdbewegingen, jeugdhuizen, amateuristische kunstbeoefening voor jongeren, speelpleinen, secundaire scholen en politieke jeugdafdelingen uit de gemeente Schoten kunnen een afgevaardigde sturen. Zij worden aangevuld met enkele onafhankelijke leden, de schepen van jeugd Iefke Hendrickx en jeugdconsulent Joeri Vinck.

Het werkingsjaar loopt van september tot en met augustus. De vergaderingen van de jeugdraad zijn openbaar. Raadpleeg de plaats, dag, uur en agenda van de vergadering op de vergaderkalender.

De voorzitter van de Schotense jeugdraad is Tibo Vanzurpele. Het secretariaat wordt opgenomen door de gemeentelijke dienst jeugd en gezin.