Deelmobiliteit

Het gemeentebestuur wil haar steentje bijdragen om deelmobiliteit te stimuleren en het individueel autogebruik en -bezit te verminderen. Heel wat auto’s staan het grootste deel van de tijd stil of worden enkel gebruikt voor korte verplaatsingen die even goed met de (elektrische) fiets, step of scooter kunnen gebeuren.

Via Hoppinpunten maken we de mobiliteitsswitch naar een efficiënter, duurzamer en flexibeler openbaar vervoer mogelijk. Naar de toekomst toe zal ook Schoten meer inzetten op deze Hoppinpunten.