RUP woonparken

Een RUP is een document dat vastlegt waar en hoe er in een bepaalde buurt gebouwd en verbouwd mag worden:

  • Welke activiteiten mogen er plaatsvinden?
  • Waar mag er gebouwd worden en aan welke stedenbouwkundige voorschriften moet je voldoen?
  • Hoe wordt het gebied ingericht en beheerd?

Het RUP Woonparken maakt de voorschriften op voor alle gebieden in Schoten die op het gewestplan staan aangeduid als ‘woonpark’ (Peerdsbos, Schotenhof-Schotenbos en een klein deel van De List) en enkele percelen in het noorden van de Wouwersdreef die vallen in bos- en natuurgebied.

Participatiemoment

Herbekijk hieronder het webinar van maandag 7 juni 2021 waarin de startnota wordt toegelicht.

 Of lees het verslag