Sportraad

De concrete doelstelling van de gemeentelijke sportraad is:

  • Autonoom advies geven aan de gemeentelijke overheid.
  • Sportclubondersteuning bieden voor de door de gemeente erkende sportclubs.

De sportraad moet voldoende representatief zijn voor alle vormen van sportbeoefening en is samengesteld uit een algemene vergadering en een raad van bestuur.

Algemene vergadering

De algemene vergadering is samengesteld uit:

  • Door de gemeente erkende sportclubs.
  • Inwoners deskundig op gebied van sport.
  • Inwoners niet-georganiseerd sportend.

Lees het verslag van de algemene vergadering van de sportraad van 20 maart 2017

Bekijk de lezing over sportclubs en kansarmoede op de algemene vergadering van de sportraad van 21 maart 2016

Raad van bestuur

De raad van bestuur is samengesteld uit minimum 9 en maximum 11 leden. De leden worden verkozen door de algemene vergadering.

De verkiezing van de raad van bestuur vindt plaats uiterlijk 6 maanden na de gemeenteraadsverkiezingen en duurt één legislatuur (6 jaar). Voor de legislatuur 2019-2024 is de voorzitter Robert Imler.

De zetel van de sportraad is gevestigd op het adres van het gemeentebestuur. Het secretariaat van de sportraad is gevestigd op het adres van de sportdienst. Dit laatste adres is ook het adres voor de briefwisseling van de sportraad.

Bekijk het huishoudelijk reglement, de functieomschrijving en de afsprakennota