Sportraad

De gemeentelijke sportraad is een neutraal, politiek onafhankelijk adviesorgaan. De raad verleent advies over sportgerelateerde onderwerpen op vraag van het gemeentebestuur of op eigen initiatief.

Samenstelling

De algemene vergadering van de sportraad is samengesteld uit de erkende Schotense sportclubs en sportdeskundigen.

De raad van bestuur bestaat uit elf leden en wordt door de algemene vergadering verkozen uit afgevaardigden van de erkende gemeentelijke sportclubs en sportdeskundigen. Die samenstelling bestaat voor een periode van zes jaar die gelijkloopt met de gemeentelijke legislatuur.

Voor de legislatuur 2019 - 2024 is de voorzitter Robert Imler.

Het secretariaat van de sportraad is de verantwoordelijkheid van de gemeentelijke sportdienst.