Kopen en verkopen

Sta je op het punt om een onroerend goed te kopen of te verkopen dan verwijzen wij je graag door naar een notaris. De notaris zal je inlichten over de verplichtingen van de verkopers of zal je bijstaan bij de aankoop.

De notaris zal ook voorafgaande aan de overdracht van de onroerende goederen stedenbouwkundige inlichtingen opvragen samen met het uittreksel van het vergunningen- en plannenregister bij de technische dienst en milieudienst .

Uiteraard laat je niet alles over aan de notaris. Zo kan je zelf al informeren of:

  • De bouwvoorschriften vastliggen in een goedgekeurde verkaveling, BPA of RUP.
  • Er bouwvergunningen zijn voor het goed en dat wat er in realiteit gebouwd is in overeenstemming is met de plannen.
  • Er bouwovertredingen gekend zijn.

Stedenbouwkundig attest

In sommige gevallen kan een stedenbouwkundig attest meer zekerheid geven. Een stedenbouwkundig attest geeft je de zekerheid dat er op jouw perceel al dan niet gebouwd mag worden volgens het voorstel door jou ingediend. Het stedenbouwkundig attest is 2 jaar geldig.

Let op: een stedenbouwkundig attest is geen stedenbouwkundige vergunning. Om effectief te mogen bouwen, moet je ook nog een stedenbouwkundige vergunning aanvragen.