Bouwmisdrijven

De gemeentelijke bouwtoezichter voert controle uit op bouwovertredingen. Hij kijkt er ook op toe dat de vergunde werken worden uitgevoerd volgens plan. Indien je een vermoeden hebt van een bouwovertreding dan kan je dit ook melden aan de bouwtoezichter. Hij zal dan de nodige controles uitvoeren.

Het melden van een mogelijk bouwmisdrijf kan via dit formulier of telefonisch via de technische dienst op het nummer (03) 680 09 55.