Cultuurraad

De Cultuurraad is de stem van de vele Schotense socio-culturele verenigingen. Voorzitter van de Cultuurraad is Ignace Sysmans.

In het voorjaar van 2019 zal de Cultuurraad opnieuw worden samengesteld.

Wie kan lid worden van de algemene vergadering van de Cultuurraad Schoten?

  • Afgevaardigden van erkende Schotense cultuurverenigingen, seniorenverenigingen en maatschappelijke verenigingen.
  • Afgevaardigden van de culturele organisaties en instellingen, zowel private als publieke, die werken met professionele beroepskrachten en een werking ontplooien op het grondgebied van de gemeente.
  • Individuen geïnteresseerd in culturele materies, wonend in de gemeente.
  • Deskundigen inzake cultuur wonend in de gemeente.

Hoe kan ik mij opgeven om lid te worden van de Cultuurraad Schoten?

Bij de start van 2019 worden de algemene vergadering en het bestuur van de Cultuurraad Schoten opnieuw samengesteld. Alle huidige leden worden automatisch op de hoogte gebracht hoe en wanneer zij zich opnieuw kunnen inschrijven. Ben je momenteel geen lid, maar wel geïnteresseerd? Dan kan je je gegevens doorgeven aan de cultuurdienst. Je wordt dan tijdig gecontacteerd met de juiste richtlijnen om in te schrijven.

Wat zijn de voorwaarden om lid te kunnen worden?

  • Minimum achttien jaar oud zijn.
  • Bereid zijn om zich actief te engageren om de doelstellingen van de cultuurraad te realiseren.
  • Geen politiek mandaat bekleden.
  • Voor afgevaardigden van verenigingen en organisaties: actief betrokken zijn bij de werking van de vereniging of organisatie waardoor ze worden aangeduid.
  • Voor deskundigen: Vanuit zijn/haar huidige of vroegere werkervaring in de culturele sector een bepaalde deskundigheid bezitten. Niet reeds een vereniging, organisatie of instelling vertegenwoordigen in de cultuurraad
  • Voor individuen (enkel algemene vergadering): niet reeds een vereniging, organisatie of instelling vertegenwoordigen in de cultuurraad.

Hoe vaak komt de Cultuurraad Schoten samen?

De algemene vergadering van de Cultuurraad Schoten komt minstens een keer per jaar samen. Het bestuur vergadert tweemaandelijks, behalve in de zomervakantie

De cultuurraad reikt tweejaarlijks ook de Cultuurprijs Schoten uit aan een persoon of vereniging die zich verdienstelijk gemaakt heeft voor het cultuurleven in Schoten. Een volgende cultuurprijs zal uitgereikt worden in december 2020.

Bekijk hier het organiek reglement van de Cultuurraad