Cultuurraad

De Cultuurraad is de stem van de vele Schotense socio-culturele verenigingen. Na de gemeenteraadsverkiezingen wordt ook de Cultuurraad opnieuw samengesteld. Voorzitter van de Cultuurraad is Ignace Sysmans.

De Cultuurraad is opgedeeld in drie deelraden:

  • De Erfgoedraad behartigt adviezen over erfgoed. Voorzitter: Anita Caals.
  • De Kunstenraad verzamelt de actieve kunstbeoefenaars: koren, theatergezelschappen, schilders, fotografen ... Voorzitter: Theo Franssen.
  • De Raad voor Cultuurparticipatie vertegenwoordigt een heel breed scala aan verenigingen van Humanistisch Verbond tot Femma en Snorrenclub. Voorzitter: Ernie Verbist.

De besturen van de Cultuurraad en haar deelraden vergaderen regelmatig. Jaarlijks heeft elk van de raden ook een algemene vergadering die openbaar is. De bestuursleden van de cultuurraad zijn uiteraard ook aanspreekbaar voor al wie ideeën of vragen heeft rond het verenigingsleven in Schoten.

De cultuurraad reikt tweejaarlijks ook de Cultuurprijs Schoten uit aan een persoon of vereniging die zich verdienstelijk gemaakt heeft voor het cultuurleven in Schoten. Een volgende cultuurprijs zal uitgereikt worden in december 2016.

Bekijk hier het organiek reglement van de cultuurraad