Nieuws

Na bijkomende controle blijkt dat na een brand in de ondergrondse garages van assistentiewoningen Schuttershof het elektriciteitsnetwerk in - voorlopig - blok A en B ernstig beschadigd is.

De mobiliteit in de oostrand van Antwerpen kan beter. De dagelijkse files en het vrachtverkeer rond de haven hebben een impact op de gezondheid van de inwoners. De Nieuwe Rand

Wie op de private huurmarkt geen geschikte woning vindt naar zijn budget kan terecht bij de sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning.

Wist je dat je in Schoten gebruik kan maken van heel wat deelsystemen? Zowel voor fietsen, auto’s, scooters als steps.

'Milieueffectrapportage' is een onderzoek naar de mogelijke milieugevolgen van bepaalde activiteiten of ingrepen (projecten, plannen, beleidsvoornemens of programma's).

De Deuzeldmarkt gaat weer van start. Elke zondag tussen 8.00 en 12.30 u in de Voorschotenlaan, tussen de Plutostraat en de Deuze

Er zijn de blauwalgen waargenomen op verschillende plaatsen in het kanaal Dessel-Schoten en in het Albertkanaal.

De Vordensteinstraat wordt tijdelijk enkelrichting tussen Gelmelenstraat en Kuipersstraat. De toegelaten rijrichting loopt van de Gelmelenstraat richting de Kuipersstraat.