Nieuws

De periode van terinzagelegging van deze kennisgeving wordt geschorst van 27 maart tot en met 24 april 2020. Reacties, opmerkingen en bezwaren die ingediend worden tijdens deze periode worden wel nog als ontvankelijk beschouwd.

De Wezelsebaan is ter hoogte van de Mastendreef gedeeltelijk afgesloten van maandag 6 april 2020 tot en met vrijdag 10 april 2020.

Het algemene principe blijft dat kinderen zo veel mogelijk thuis worden opgevangen tijdens de paasvakantie.

Nu de scholen tijdelijk gesloten zijn, krijgen heel wat kinderen digitaal huiswerk. Maar niet iedereen beschikt over een laptop. Daarom is de gemeente Schoten op zoek naar gebruikte of afgeschreven laptops die nog werken.

De Vlaamse Regering heeft door de coronacrisis maatregelen getroffen voor de lopende omgevingsvergunningen. De belangrijkste wijzigingen zijn:

Zoals je weet, worden we sinds enkele weken geconfronteerd met een nieuw coronavirus, Covid-19. Het virus verspreidde zich in heel wat landen, waaronder België.

Nu heel wat mensen verplicht thuis zijn, ontstaat er een grotere parkeerdruk in de straten. 

De gemeentediensten en onze afvalpartners doen al het nodige om tijdens deze moeilijke periode de afvalophaling te garanderen. Maar ook zij worden geconfronteerd met zieken.