Nieuws

Schrik niet wanneer je in september enkele werkmannen met grote machines druk in de weer ziet in het gemeentepark.

Van maandag 20 augustus tot en met vrijdag 5 oktober 2018 komt er in de Braamstraat een werfzone voor het bouwen van een woning.

De Paalstraat blijft tot dan afgesloten ter hoogte van het kruispunt met de Theofiel Van Cauwenberghslei.

Op deze toestellen kunnen kinderen met een beperking prima samenspelen met kinderen zonder een beperking.

code oranje provincie antwerpen waterverspilling

Ondanks de regenbuien van de afgelopen dagen blijft code oranje van kracht. De beperkingen voor leidingwater, grond- en regenwater zijn wel opgeheven.

Blauwalgen scheiden giftige stoffen af die schadelijk kunnen zijn voor mens en dier.

inleefhuis jongerenproject Schoten

Het Schotense ‘inleefhuis’ heeft nog vrijwilligers nodig om het project mee te ondersteunen en de jongeren door het huis te gidsen.

Niet zwemmen in de vaart!

Er werden zieke en dode watervogels aangetroffen in de Schotense vaart die symptomen vertoonden van botulisme.