Nieuws

Rio-link voert van maandag 23 april tot en met vrijdag 27 april 2018 werken uit op het Marktplein. Hiervoor wordt een deel van de rijbaan afgesloten.

Park Happening Schoten Laura Tesoro

De organisatie van Park Happening Schoten lost 2 kleppers voor het programma van 25 augustus 2018.

Park Happening Schoten vrijwilligers

De laatste zaterdag van de zomervakantie (25/08) vindt het leukste gezinsevenement van het jaar plaats. Park Happening Schoten is nog op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers.

Controleactie Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) in Schoten

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) organiseerde van 14 tot en met 21 maart 2018 een controleactie in Schoten.

Heb je nog pesticiden (herbiciden, gif) in het tuinhok staan? Lever ze gratis in, enkel op 21 april 2018, op het recyclagepark.

De eerstvolgende zitdagen van de Federale Pensioendienst vallen op maandagen 12/02, 09/04, 11/06, 13/08, 08/10 en 10/12.

Wijk Zwaan (omgeving rond de E10-plas en Sas 6) organiseerde in het weekend van 31 maart 2018 een zwerfvuilactie. Met 25 vrijwilligers trokken ze op pad om zwerfvuil te verzamelen.

Scheldeprijs 2018 Schoten

Uitgeregend en tussendoor een streepje zon. Het weer was even onstuimig als de koers zelf.