Nieuws

Op maandag 9 augustus 2021 starten er twee grote werven in de Paalstraat (deel tussen de Rodeborgstraat en Theofiel van Cauwenberghslei):

Jaarlijks organiseert gemeente Schoten in samenwerking met Preventie Lichthinder de Nacht van de Duisternis. Tijdens deze avond/nacht wordt de klemtoonverlichting gedoofd en kan de nacht de nacht zijn.

Om water op te pompen uit grachten en greppels doe je voortaan eerst een aanvraag via het e-loket van de V

Een aannemer voert nutswerken uit op het jaagpad (zijde Schoten centrum) tussen sluis 10 (Wijnegembaan) en het sluisbruggetje aan de Sluizenstraat/Venstraat.

Ook dit jaar vervallen concessies op de gemeentelijke begraafplaats.

Heel veel Schotense burgers, organisaties en bedrijven leven mee met de slachtoffers van de wateroverlast en willen graag hulp bieden. Heel erg bedankt!

Als reactie op de PFOS-vervuiling vanuit de 3M-fabriek in Zwijndrecht, heeft de Vlaamse overheid alle steden en gemeenten gevraagd om in kaart te brengen welke sites op hun grondgebied mogelijk met PFOS verontreinigd zijn.

Gebruik de druktebarometer en kies een rustiger moment.