Nieuws

Tussen 6 februari en 24 februari 2023 zullen enkele jagers Chinese muntjakken bestrijden in park Vordenstein buiten de openingsuren.

In de Theofiel Van Cauwenberghslei, tussen de Kruispadstraat en de brug, worden de nutsleidingen aangepast.

De sturing van brug 14 (aan de Villerslei) moet vernieuwd worden. De Vlaamse Waterweg voert deze herstelling uit in drie fases.

Wanneer?

De herstelling gebeurt voornamelijk tijdens de schoolvakanties:

Vanaf 4 februari 2023 zal de wekelijkse zaterdagmarkt gedeeltelijk verschuiven.

Door de vrieskou lopen de werken in de Zaatstraat vertraging op. De Zaatstraat blijft hierdoor onderbroken voor autoverkeer tot 17 februari 2023.

Oplichters zijn erg inventief om persoonlijke gegevens of geld van je los te krijgen. Let dus altijd op wanneer je een mail, telefoon of sms ontvangt. Ook al zijn ze in naam van officiële instanties.

Kom je tijdens de derde wintereditie van de Torenconcerten in Schoten verwarmen aan de kunsten van vermaarde virtuozen op het vlak van klassieke muziek en jazz.

 

Wie op de private huurmarkt geen geschikte woning vindt naar zijn budget kan terecht bij de sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning.