Nieuws

Door een grondverzakking in de Paalstraat ter hoogte van café Bon Vivant is de helft van de rijbaan afgezet. Het verkeer kan beurtelings passeren door middel van tijdelijke verkeerslichten.

Gemeente Schoten gaat enkele belangrijke aanpassingen doen rond het Sint-Cordula Instituut en basisschool Deuzeldpark. Zo kunnen de scholieren in een verkeersveilige omgeving naar school.

De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) wordt momenteel opnieuw samengesteld. De gemeente is op zoek naar personen die zich kandidaat willen stellen.

Wegens omstandigheden zal het spreekuur van de burgemeester donderdag 25 april en 2 mei 2019 niet doorgaan.

Socio-culturele verenigingen en amateurkunstenverenigingen kunnen vanaf nu de subsidieformulieren terugvinden op onze website.

Om de mogelijke effecten van de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, is een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart.

Gemeente Schoten is nog op zoek naar verenigingen die willen komen tappen op ‘muziek aan het Kasteel’.

Vanaf april tot midden mei plant gemeente Schoten enkele noodzakelijke werken aan brug 14 aan de Villerslei.