Nieuws

Kom op zondag 12 juli om 11 uur naar de traditionele academische zitting naar aanleiding van de Vlaamse Feestdag! De 11 juli-boodschap van de gemeente wordt uitgesproken door onze Schepen van Cultuur Charlotte Klima.

Op 12 juni 2020 keurde de Vlaamse Regering een addendum aan het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval goed.

Sinds zaterdag 23 mei 2020 staat er opnieuw een markt in de Gelmelenstraat-Rodeborgstraat.

Bouw of verbouwplannen?

Heb je nog een papieren rijbewijs of heb jij al een plastic bankkaartmodel in je portefeuille zitten? Kijk in het laatste geval dan zeker de geldigheid van je rijbewijs na.

Provincie Antwerpen zal deze zomer bepaalde beken en grachten niet of beperkt maaien en ruimen. Door minder te maaien is er meer plantengroei en zal het regenwater trager wegvloeien. Zo krijgt het water meer kans om te infiltreren in de bodem.

Op dinsdag 7 juli 2020 wordt een nieuwe toplaag in asfalt aangebracht in de Kruispadstraat. Die dag is parking ’t Ven niet bereikbaar.

Kan jouw tuin nog opgefleurd worden met een mooie boom? Je tuin heeft trouwens een enorm potentieel in de strijd tegen de klimaatverandering. Jouw tuin, klein of groot, kan een verschil maken voor natuur en klimaat.