Nieuws

Vul de enquête van de gemeente Schoten in en maak kans op een mooie prijs.

Om waardevolle bomen de kans te geven om te groeien én om de biodiversiteit te verbeteren, voeren we kapwerken uit in het gemeentepark.

Academie Schoten zoekt: levend model, leerlingenbegeleider, vrijwilliger evenementen

Metropoolstraat Albertkanaal Schoten

Vooraleer het Albertkanaal wordt verbreed, zijn er voorbereidende werken nodig. Daarom is er hinder in de Metropoolstraat tot eind februari 2019.

 

 

Hier lees je een overzicht van de voorbereidende werken die hiervoor moeten gebeuren. Deze duren nog tot midden 2019 en zorgen jammer genoeg voor flinke verkeershinder.

Ook dit jaar zijn er in Schoten meer dan 80 acties ten voordele van verschillende goede doelen.

Door een waterlek moeten er dringende herstellingswerken gebeuren in de Borkelstraat.

Hoogmolenbrug Schoten

Na de heraanleg van de Brug van den Azijn, komt de afbraak en de heropbouw van ‘onze’ Hoogmolenbrug weer wat hoger op de agenda.

Dinsdag 20 november 2018 gaat, in de loop van de dag, de Paalstraat terug open voor alle verkeer. De laterale weg op de Paalstraat kan vanaf dan ook mee terug gebruikt worden.