LOKO

Het Lokaal Overleg Kinderopvang en Opvoedingsondersteuning (LOKO) is een overlegforum en adviesraad waar kinderopvang, opvoedingsondersteuning en gezinnen centraal staan.

Het huidige LOKO komt drie keer per jaar samen en houdt een opbouwende dialoog met iedereen die kinderen, opvoeding en gezinnen nauw aan het hart ligt.

Het LOKO geeft advies aan het bestuur over haar beleid inzake kinderopvang en opvoedingsondersteuning. Zo zetelen er in deze raad alle Schotense betrokkenen uit de kinderopvangsector. Zowel privé-initiatieven als het OCMW verlenen er hun medewerking. Ook de partners van het Huis van het Kind, ouderraden, CLB’s, scholen en alle andere initiatieven die de belangen van jonge kinderen en hun gezinnen behartigen zijn welkom.

Verslag LOKO 3 februari 2020

Verslag LOKO 14 oktober 2019

Verslag LOKO 29 april 2019

Verslag LOKO 4 februari 2019

Verslag LOKO 20 november 2018

Verslag LOKO 24 april 2018

Verslag LOKO 30 januari 2018