LOKO

Het Lokaal Overleg Kinderopvang en Opvoedingsondersteuning (LOKO) is een adviesraad die overlegt over kinderopvang, opvoedingsondersteuning en gezinnen. Het LOKO geeft over deze onderwerpen advies aan het bestuur.

Het LOKO komt drie keer per jaar samen. In de raad zetelen alle Schotense betrokkenen uit de kinderopvangsector. Ook de partners van het Huis van het Kind, ouderraden, CLB’s, scholen en alle andere initiatieven die bezig zijn met jonge kinderen en hun gezinnen zijn welkom.

Verslag LOKO 29 april 2019

Verslag LOKO 4 februari 2019

Verslag LOKO 20 november 2018

Verslag LOKO 24 april 2018

Verslag LOKO 30 januari 2018