Pleegzorg

Sinds 2019 is Schoten pleegzorggemeente. Er worden maar liefst 49 kinderen in 37 pleeggezinnen in onze gemeente opgevangen.

Pleegzorg bestaat in veel verschillende vormen. Als pleeggezin kan je niet alleen kinderen of jongeren opvangen. Ook pleeggasten, volwassenen met een handicap en/of een psychiatrische problematiek kunnen terecht bij gastgezinnen.

Pleegkinderen en pleeggasten kunnen lang in een pleeggezin wonen. Maar in sommige situaties verblijft een pleegkind of pleeggast maar enkele weken of één weekend per maand in een gezin.