Superfietser

Lagereschoolkinderen in Schoten krijgen verkeerslessen en verdienen verkeersbrevetten. Het laatste verkeersbrevet dat je kind krijgt, is dat van de superfietser.

De school organiseert superfietser op het einde van het zesde leerjaar. Elk kind legt op de dag van de proef zelfstandig een fietsparcours van ongeveer 13 kilometer af door de gemeente. Dat parcours is aangegeven met de speciale superfietser-borden (zie hieronder).

Oefenen

Wil je de route van de superfietser alvast oefenen met je kind? Volg de superfietser-bordjes of download de route hieronder.