Stedenbouwkundige voorschriften

Indien je wilt bouwen, verbouwen, verkavelen, een bestemming wijzigen van een vastgoed of eender welke actie wilt ondernemen met invloed op de ruimtelijke ordening ga je eerst na welke voorschriften je hiervoor moet volgen.

Geoloket met gemeentelijke voorschriften

Raadpleeg de voorschriften die enkel gelden in de gemeente Schoten op het geoloket.

  • Zoom in op je huis/eigendom of zoek op adres.
  • Bekijk het gemeentelijk bestemmingsplan (RUP of BPA) en de bestemming van je perceel.
  • Download alle stedenbouwkundige voorschriften en algemene of bijzondere bepalingen voor je perceel.

Plannen van het Vlaams Gewest

Voor het Vlaams Gewest kan je de bepalingen bekijken op het geoportaal gewestelijke ruimtelijke plannen en verordeningen. Lees hier meer info over:

  • de gewestplannen (vastgesteld in de periode 1976-2002)
  • de gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (vastgesteld in de periode 2003 tot nu)
  • de gewestelijke verordeningen

RUP/BPA

Wil je toch de originele gemeentelijke plannen bekijken? Klik verder op de BPA'S en RUP's hieronder. Alle plannen kan je steeds opvragen bij de gemeentelijke dienst bouwen en verbouwen.