Kapvergunning

Elke boom die op een hoogte van 1 meter een omtrek heeft van 20 centimeter of meer, ongeacht de gezondheidstoestand, wordt aanzien als een hoogstam. Wil je een boom vellen of drastisch snoeien dan moet je een kapvergunningsaanvraag indienen.

Druk het formulier eenmaal af, bezorg het ingevuld terug aan de milieudienst en betaal een belasting van 35 euro op het rekeningnummer van het gemeentebestuur: BE64 0910 0243 7052 met vermelding van 'kapvergunning' + adres. Vervolgens komt er iemand van de milieudienst kijken en zal het college van burgemeester en schepenen uitspraak doen. De procedure duurt maximaal 6 tot 8 weken.

Wie bomen ziet vellen en niet overtuigd is van de goede bedoelingen, kan bij de milieudienst informeren of er al dan niet een kapvergunning werd afgeleverd. Als er geen kapvergunning is, zal de politie een pv opmaken en er wordt altijd herstel van misdrijf gevorderd.

Je mag in geen geval overhangende takken snoeien zonder toestemming van de eigenaar van de bomen. Krijg je op een vraag geen reactie of een afwijzend antwoord, kan je ook naar de vrederechter stappen.

In bossen, parken, natuurgebieden gelden andere reglementen en is het bosdecreet van toepassing. Ook voor ontbossingen zijn vergunningen nodig. Informeer tijdig bij de milieudienst of het Agentschap voor Natuur en Bos op het nummer (03) 224 63 14 (vragen naar de ambtenaar voor het privébos). In bossen is ook het verwijderen van schaarhout, struiken, bladeren, humus ... aan vergunningen gekoppeld.

Meer info

www.natuurenbos.be

Bekijk de lijst met inheemse planten