Kapvergunning en heraanplanting

Elke boom wordt aanzien als een hoogstam wanneer hij:

  • een omtrek heeft van 20 centimeter of meer heeft op een hoogte van 1 meter 
  • en minstens 3 meter hoog is.

Wil je een hoogstam rooien (vellen of kappen) of grondig snoeien? Dien dan een kapvergunningsaanvraag in.

Deze aanvraag is van toepassing op:

  • Elke boomsoort, inheems of uitheems: beuk, eik, maar ook berk, conifeer, den, spar…
  • Alle bomen ongeacht de conditie van de boom: gezonde, zieke, aangetaste, beschadigde, maar ook voor dode of gevaarlijke bomen.
  • Alle bomen ongeacht de afstand tot gebouwen, constructies of perceelsgrenzen.

Let op: Voor het rooien van bomen in bosverband of in functie van (bouw)werken is een andere procedure van toepassing (zie hieronder).

Zie je kapwerken en ben je niet overtuigd van de goede bedoelingen? Vraag bij de milieudienst na of er een kapvergunning werd afgeleverd.

Procedure

  • Vul het formulier online in en voeg een plan en maximaal 3 foto’s toe. Na correcte indiening krijg je een automatische ontvangstbevestiging. 
  • Betaal een dossierkost van 35 euro op het rekeningnummer van het gemeentebestuur (BE64 0910 0243 7052) met vermelding van 'kapvergunning + adres aanvraag’.
  • Na een nazicht van de bomen stuurt de milieudienst een advies naar het college van burgemeester en schepenen en volgt er een uitspraak over je aanvraag. 
  • Je ontvangt de beslissing per mail. Je maakt dit bekend aan de straatzijde van je perceel. 
  • De procedure duurt in principe 6 tot 8 weken, maar dit kan in drukke periodes iets oplopen. Bijvoorbeeld na stormen, zware sneeuwval of tijdens de schoontijd (van 1 april tot en met 30 juni mag je geen bomen kappen door de broedperiode van vogels en andere ecologische redenen).

Is er sprake van sterk verhoogd veiligheidsrisico, neem dan na indienen van je dossier onmiddellijk contact op met de milieudienst via kapvergunning@schoten.be of 03 685 04 62. 

Dien je het formulier liever op papier in? Druk dit formulier af en bezorg een ingevuld exemplaar aan: Milieudienst gemeente Schoten, Verbertstraat 7, 2900 Schoten of kapvergunning@schoten.be.