Vredegerecht

Schoten valt onder het vredegerecht kanton Merksem.

Procedure

Stel je hebt een geschil met je buur dat je niet samen opgelost krijgt. Je stuurt een brief of e-mail naar het vredegerecht. Daarin leg je het probleem beknopt uit en verzoek je om je buur op te roepen voor een verzoeningspoging. Daarna ontvangen jullie elk een uitnodiging om op een bepaalde datum en tijdstip naar de vrederechter te komen. Vervolgens is het aan de vrederechter om jullie te verzoenen of minstens tot een gedeeltelijk akkoord te komen. Als dat niet lukt, kan de zaak aanhangig gemaakt worden via de deurwaarder of een verzoekschrift. In dat geval is het aan de vrederechter om een bindende beslissing te nemen.

Materies

De vrederechter beslist over kleinere geschillen zoals burgerlijke zaken (bijvoorbeeld leningen of een schadevergoeding wegens fout) en handelszaken (bijvoorbeeld invordering van facturen tussen handelaars) van maximaal 2.500 euro.

Daarnaast doet hij uitspraken, ongeacht de omvang van het gevorderde bedrag, over:

  • Huurgeschillen
  • Erfdienstbaarheden
  • Consumentenkredieten
  • Appartementsmede-eigendom
  • Onteigeningen
  • Ruilverkavelingen

Prijs

Een verzoeningszitting is gratis en verloopt zeer snel.