Gemeentelijke administratieve sancties (GAS)

Het Algemeen Politiereglement Schoten beschrijft de verplichtingen en verbodsbepalingen die te maken hebben met de veiligheid, gezondheid, rust en orde in de gemeente. Ook het reglement op de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) maakt deel uit van het Algemeen Politiereglement.

Het reglement is niet grensoverschrijdend en geldt enkel op het grondgebied van Schoten. Het wordt door de gemeenteraad goedgekeurd en regelmatig aangepast naargelang de vereisten. Het politiereglement kan steeds geraadpleegd worden op het gemeentehuis, maar is ook beschikbaar op de website.

Algemeen Politiereglement Schoten en de regeling van de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)

In dit Politiereglement zitten ook een aantal Bijzondere Politiereglementen (bijvoorbeeld voor een aantal Schotense evenementen).

Overtredingen op de bepalingen van het Algemeen Politiereglement Schoten worden vastgesteld door politieambtenaren en door gemeentelijke GAS-vaststellers. Het bepalen van de Gemeentelijke Administratieve Sanctie (de geldboete) gebeurt door de sanctionerende ambtenaar. De gemeente Schoten heeft hiervoor een aparte instantie aangesteld.