Heraanleg Stanislas Meeuslei en André Ullenslei

Het gemeentebestuur heeft samen met Water-Link budgetten vrijgemaakt voor het project ‘renovatie afgeschafte Eethuisbeek, fase 2’ waarin de Stanislas Meeuslei en de André Ullenslei heraangelegd zullen worden.

Historiek

Bewonersvergadering 7 september 2022

Bewonersvergadering 2 maart 2020

Inspraakvergadering 4 juli 2018

Studiebureau

Sweco Belgium nv
(015) 45 13 00
info@swecobelgium.be

Water-Link

Aart Luyten
(03) 450 44 75
aart.luyten@aquafin.be

Werftoezichter

De taak van de werftoezichter is: 

  • Aanspreekpunt voor de bewoners.
  • Technisch nazicht.
  • Werfadministratie.