Adviesraden en raadscommissies

Adviesraden

In adviesraden zetelen burgers die goed geplaatst zijn om vanuit hun achtergrond een advies uit te brengen over een bepaald thema (milieu, sport, cultuur…) of over een bepaalde doelgroep (senioren, gehandicapten, jeugd …) Via deze adviesraden heeft zowel de individuele als de georganiseerde burger inspraak in het gemeentelijk beleid. De vergaderingen zijn openbaar en iedere burger heeft er spreekrecht.

In de vergaderkalender kan je nalezen wanneer de verschillende adviesraden samenkomen.

Bekijk de verslagen van de adviesraden.

Meer info kan je verkrijgen via inspraakambtenaar Dominiek Diliën: (03) 680 09 77 of dominiek.dilien@schoten.be.

Sportraad

Jeugdraad

Erfgoedraad

Cultuurraad

Beheerraad bib

 

Senioren Advies Raad (SAR)

Loko en Huis Van het Kind

GECORO

Milieuraad

Raad Voor Personen met een Handicap (RPH)

 

EVA Cultuurcentrum Schoten vzw

EVA Sportprom vzw

Lokale adviescommissie omtrent de minimale levering van elektriciteit, gas en water (LAC)

Duurzaam Schoten 2030

 

Raadscommissies

Raadscommissies adviseren de gemeenteraad over allerlei thema’s: financiën, verkeer, sport … Daarnaast doen deze commissies telkens binnen hun thema ook aan beleidsvoorbereidend werk. Zo kunnen technische discussies tijdens de gemeenteraadszittingen over bv. de heraanleg van een kruispunt vermeden worden, aangezien de verkeersspecialisten van de verschillende politieke partijen het hierover dan reeds eens zijn.

In deze commissies zetelen een evenredig aantal politici. Dit betekent dat de grootste partij in de gemeenteraad ook de meeste afgevaardigden heeft in elke commissie. Ook oppositiepartijen zijn afgevaardigd. Net als de adviesraden zijn deze raadscommissies openbaar. Je bent welkom en hebt er spreekrecht.

In de vergaderkalender kan je nalezen wanneer de verschillende raadscommissies samenkomen.

Bekijk de verslagen van de raadscommissies.

Meer info kan je verkrijgen via inspraakambtenaar Dominiek Diliën: (03) 680 09 77 of dominiek.dilien@schoten.be.

Gemeenteraadscommissie financiën en personeel

Gemeenteraadscommissie openbare werken, mobiliteit en toegankelijkheid, viri

Gemeenteraadscommissie ruimtelijke ordening en patrimonium

Gemeenteraadscommissie klimaatbeleid en milieu

Gemeenteraadscommissie samenleven