Projectsubsidie

Heb je als individu, vereniging, groep, comité… een goed idee om iets uitdagends te doen voor de Schotenaren? Iets dat je nog niet gedaan hebt, iets dat een extra uitdaging is voor je groep of voor jezelf? Gemeente Schoten geeft je een duwtje in de rug. Maak kans op een projecttoelage om je idee uit te werken.

Je kan een toelage aanvragen als individu, comité, school, vereniging... Gemeente Schoten subsidieert initiatieven die een openbaar karakter hebben en op één of andere manier meewerken om ons meerjarenplan te realiseren. Je project kan verschillende vormen aannemen: een nieuwe culturele- of sportactiviteit, een maandelijkse koffiekar in jouw buurt, een project om senioren in je wijk te ondersteunen…

De subsidie kan je ook aanvragen om een nieuwe vereniging op te starten. Zo kan de leefbaarheid onderzocht worden en is er een mogelijke doorstroming naar een van de meer structurele werkingssubsidies.

Aanvragen

Bij een aanvraag kies je tussen twee opties:

  1. Vraag een toelage aan om enkel een idee uit te werken wanneer je nog niet zeker bent of je project haalbaar is.
  2. Vraag een projectsubsidie aan voor een uitgewerkt project.

Verloop

Stap 1

  • Je legt je idee voor bij het evenementenloket via het aanvraagformulier hierboven. Vul het zo volledig mogelijk in. In de volgende stappen zullen we dit samen aanvullen en uitbreiden. Je maakt ook een duidelijke en overzichtelijke begroting in het sjabloon dat je hier kan downloaden.
  • Het evenementenloket kiest voor jou een geschikte dossierbeheerder. Deze dossierbeheerder geeft extra input en ondersteuning bij je idee.
  • Je dossierbeheerder contacteert je voor een afspraak.
  • Na deze afspraak bezorg je eventueel een verder aangevuld dossier.
  • Je dossierbeheerder legt dit dossier voor aan de juiste adviesraad. Het advies dat zij geven, ontvang je ook zelf.

Stap 2

Heeft je initiatief al meer vorm gekregen, krijg je zicht krijgen op kosten en opbrengsten? Dan is het tijd om het subsidiedossier verder af te werken. Deze stap kan je nemen na je afspraak met de dossierbeheerder. Je hoeft hiervoor het advies van de adviesraad niet af te wachten.

  • Bezorg een volledig ingevuld dossier minstens drie maanden op voorhand aan je dossierbeheerder samen met je begroting waaruit het gewenste subsidiebedrag blijkt (max. 1.500 euro).
  • Je dossierbeheerder legt dit dossier, samen met het advies van de adviesraad, voor aan het college van burgemeester en schepenen.
  • Bij goedkeuring krijg je een voorschot gestort en krijg je richtlijnen voor de afwerking van je dossier.

Reglement

Bekijk het volledige subsidiereglement.

Inspiratie nodig?

Alle creatieve voorstellen zijn welkom. Onderstaande voorbeelden brengen je alvast op goede weg.

Koffiekar

Filip, Saar en Wendy zijn buren. Ze leggen hun talenten samen en willen voor hun wijk een 'koffiekar' op poten zetten. Op vaste tijdstippen willen ze de buren samenbrengen om op het plein van een koffietje en stukje cake te genieten. Saar kan een mooie kar in elkaar steken, Filip volgt een bakcursus en engageert zich voor de cake. Wendy kan, met haar tekentalent, de promotie naar de buren op zich nemen. Samen dienen ze een aanvraag voor een projectsubsidie in om het materiaal van de koffiekar, een leuk servies en mooie uitnodigingen voor de eerste koffieklets te financieren. Ze worden begeleid door een medewerker van het team buurtgerichte zorg die ook nog enkele handige tips kan meegeven. Met dit project werken ze mee aan een leefbaar en zorgzaam Schoten.

Een nieuwe wandelvereniging

Wandelen is weer helemaal in. Geert, Inge en Tom vormen al enkele maanden een 'harde wandelkern'. Elke week met wisselende mee-wandelaars. Ze hebben ondertussen een eigen Whatsapp-groep, eigen hesjes, een beurtrol voor wie een hapje meebrengt…Maar misschien zouden een verzekering, een budget om eens een gids mee te nemen... ook welkom zijn. Kortom: waarom worden ze geen wandelvereniging? Ze vragen een projectsubsidie aan om een startbudget te hebben. Een sportmedewerker begeleidt hen naar de juiste koepelorganisaties die hen kunnen ondersteunen. Als na een jaar blijkt dat de nieuwe vereniging goed draait, vragen Geert, Inge en Tom een erkenning aan en vaste werkingssubsidies. Ze zorgen mee voor een toegankelijk vrijetijdsaanbod en een gezonde levensstijl.