College van burgemeester en schepenen en vast bureau

Het college van burgemeester en schepenen kan je beschouwen als de regering van de gemeente, de uitvoerende macht. Het college neemt het dagelijks bestuur waar en voert de besluiten van de gemeenteraad uit. De leden maken allen deel uit van die gemeenteraad. Het schepencollege vergadert wekelijks achter gesloten deuren. In Schoten gebeurt dat elke donderdag. De schepenen mogen afzonderlijk geen beslissing nemen, maar voeren onderling wel een taakverdeling door, waarbij ieder lid een aantal verantwoordelijkheden krijgt toegewezen.

Bekijk de pagina van de burgemeester

Burgemeester

Maarten De Veuster (N-VA) - burgemeester
Bevoegdheden: algemeen beleid en coördinatie, politie, brandweer, integrale veiligheid, plechtigheden, begraafplaats en rechtszaken
Lusthofdreef 2
2900 Schoten
maarten.deveuster@schoten.be - (03) 680 09 74

Schepenen

Iefke Hendrickx (N-VA) - eerste schepen
Bevoegdheden: mobiliteit, samenleven, jeugd en gezin, onderwijs, senioren, kinderopvang, zorg en welzijn, gelijke kansen, toegankelijkheid, communicatie en onthaal / vervangend burgemeester
Henri Dunantlaan 13
2900 Schoten
iefke.hendrickx@schoten.be  - (0475) 44 16 66

Wouter Rombouts (N-VA) - tweede schepen
Bevoegdheden: openbare werken, dienst der werken, inspraak
Hagenlei 1
2900 Schoten
wouter.rombouts@schoten.be - (0494) 87 42 81

Charlotte Klima (N-VA) - derde schepen
Bevoegdheden: burgerzaken, cultuur, erfgoed, toerisme en evenementen, kerkfabrieken
Sint-Cordulaplein 15
2900 Schoten
charlotte.klima@schoten.be - (0495) 61 21 04

Paul Valkeniers (Open VLD) - vierde schepen
Bevoegdheden: financiën, personeel, informatica en dierenwelzijn
Schijndallei 34
2900 Schoten
paul.valkeniers@schoten.be - (0475) 62 90 01

Paul De Swaef (N-VA) - vijfde schepen
Bevoegdheden: ruimtelijke ordening, patrimonium, huisvesting en sport
Papenaardekenstraat 41
2900 Schoten
paul.deswaef@schoten.be - (0473) 78 89 69

Walter Brat (N-VA) - zesde schepen
Bevoegdheden: leefmilieu, afvalbeleid, groenvoorzieningen en duurzaamheid
André Ullenslei 43
2900 Schoten
walter.brat@schoten.be - (0478) 25 77 09 

Veronique d’Exelle (N-VA) - zevende schepen en voorzitter bijzonder comité sociale raad
Bevoegdheden: sociale zaken, woonzorggroep Voorkempen, lokale economie, tewerkstelling en ontwikkelingssamenwerking
Elegastlaan 1
2900 Schoten
veronique.dexelle@schoten.be - (03) 658 40 87

Klacht bij toezichthoudende overheid

Je kan via de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur klacht indienen tegen besluiten van het bestuur. 

De Vlaamse minister voor Binnenlands Bestuur en de vijf provinciegouverneurs staan als toezichthoudende overheid in voor het algemeen bestuurlijk toezicht op lokale en provinciale besturen. Zij kunnen beslissingen van deze besturen vernietigen als die het recht of het algemeen belang schenden.