College van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen kan je beschouwen als de regering van de gemeente, de uitvoerende macht. Het college neemt het dagelijks bestuur waar en voert de besluiten van de gemeenteraad uit. De leden maken allen deel uit van die gemeenteraad. Het schepencollege vergadert wekelijks achter gesloten deuren. In Schoten gebeurt dat elke dinsdagnamiddag. De schepenen mogen afzonderlijk geen beslissing nemen, maar voeren onderling wel een taakverdeling door, waarbij ieder lid een aantal verantwoordelijkheden krijgt toegewezen.

Klik hier om de pagina van de burgemeester te openen

Burgemeester

Maarten De Veuster (N-VA)
Bevoegdheden: algemeen beleid en coördinatie, politie, brandweer, plechtigheden, begraafplaats en rechtszaken
Lusthofdreef 2
2900 Schoten
maarten.deveuster@schoten.be - (03) 680 09 74

Schepenen

Luc Van Gastel (CD&V)
Bevoegdheden: patrimoniumbeheer, afvalstoffenbeleid, dienst der werken, AGB en sport
Alfons Servaislei 76
2900 Schoten
luc.van.gastel66@telenet.be - (0497) 48 03 49
 

Iefke Hendrickx (N-VA)
Bevoegdheden: burgerzaken, communicatie, wijkoverleg, gelijke kansen, toegankelijkheid en ontwikkelingssamenwerking. Bij afwezigheid van de burgemeester neemt Iefke Hendrickx diens taken over.
Henri Dunantlaan 13
2900 Schoten
iefke.hendrickx@skynet.be - (0475) 44 16 66

Paul Valkeniers (Open VLD)
Bevoegdheden: financiën, personeel, informatica en dierenwelzijn
Schijndallei 34
2900 Schoten
paul.valkeniers@cepa.be - (0475) 62 90 01
 

Wouter Rombouts (N-VA)
Bevoegdheden: openbare werken, lokale economie, tewerkstelling, toerisme, jeugd en coördinatie diensten vrije tijd
Hagenlei 1
2900 Schoten
wouter.rombouts@schoten.be - (0494) 87 42 81

Erik Block (CD&V)
Bevoegdheden: ruimtelijke ordening, mobiliteit, huisvesting en leefmilieu, kerkfabrieken
Wijnegembaan 41a
2900 Schoten
erik@block.be - (03) 685 56 99 of (0475) 775 681 - afspraken via technische dienst: (03) 680 09 55
 

Lieven De Smet (N-VA).
Bevoegdheden: cultuur en erfgoed, onderwijs, gezin, seniorenbeleid en Kinderopvang Schoten (KIOS)
Tulpenlaan 18
2900 Schoten
lieven.desmet@schoten.be
 

Catharina Van Osta (CD&V)
Bevoegdheden: OCMW-voorzitter en sociale zaken
Paalstraat 50 / 0003
2900 Schoten
catharina.vanosta@ocmwschoten.be - (0496) 99 31 53