Verkiezingen

 If you experience difficulties reading this text in Dutch, please visit www.europeanelections.belgium.be.

Op zondag 26 mei 2019 vinden de Vlaamse (regionale), federale en Europese verkiezingen plaats.

Schrijf je in als niet-Belg (enkel voor de Europese verkiezingen)

Niet-Belgen die de nationaliteit hebben van een lidstaat van de Europese Unie kunnen zich onder bepaalde voorwaarden laten inschrijven op de kiezerslijst zodat ze ook kunnen deelnemen aan de Europese verkiezingen.

Opgelet! Ze kunnen (op 26 mei 2019) dus niet deelnemen aan de Vlaamse of Federale verkiezingen, maar enkel aan de Europese.

Voorwaarden

Je kan een aanvraag tot inschrijving op de kiezerslijst voor het Europees Parlement doen als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Je moet minstens 18 jaar zijn, ten laatste op 26 mei 2019
  • Je mag niet geschorst zijn of uitgesloten van het kiesrecht
  • Je moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van Schoten, ten laatste op 28 februari 2019
  • Je moet ten laatste op de dag vóór het afsluiten van de kiezerslijst je aanvraag indienen om ingeschreven te worden

Heb je de nationaliteit van een land dat geen lid is van de Europese Unie? Dan kan je niet gaan stemmen tijdens de Europese verkiezingen.

Was je in het verleden al ingeschreven en voldeed je sindsdien steeds aan al de voorwaarden? Dan blijft je inschrijving ook gelden voor de volgende verkiezing voor hetzelfde bestuursniveau.

Procedure

 Download het formulier voor je aanvraag tot inschrijving

Geef het formulier volledig ingevuld en ondertekend af op de bevolkingsdienst of de vreemdelingendienst op het gemeentehuis. Op dat moment dien je ook een geldig paspoort of identiteitskaart voor te leggen van het land waarvan je de nationaliteit bezit.

Je mag het formulier ook per post of per mail bezorgen. In dat geval moet je een kopie van je identiteitsbewijs (geldig paspoort of identiteitskaart van het land waarvan je de nationaliteit bezit) bij de aanvraag voegen. Nadat het college van burgemeester en schepenen de aanvraag heeft onderzocht, zal je schriftelijk antwoord krijgen.

Lees meer info op www.europeanelections.belgium.be.

Gezocht: vrijwillige bijzitters

We trekken op 26 mei 2019 naar de stembus voor de Vlaamse (regionale), federale en Europese verkiezingen.

Voel jij je geroepen om deze belangrijke dag mee in goede banen te leiden? Iedere Schotense kiezer kan meewerken.

In Schoten zijn er 24 kiesbureaus. In deze bureaus heeft de gemeente jou als vrijwillige bijzitter nodig om mee te helpen.

Jouw taken:

  • Aannemen van identiteitskaarten
  • Lijsten controleren
  • Kiezersbrieven afstempelen
  • Kiezers helpen in het stemhokje als ze daarom vragen