Verkiezingen

Op zondag 9 juni 2024 zijn er Europese, federale en Vlaamse verkiezingen. Ook personen vanaf 16 jaar mogen vanaf nu hiervoor stemmen.

Wie moet verplicht stemmen?

  • Meerderjarige Belgen die in België verblijven.
  • Meerderjarige Belgen die in een niet-lidstaat van de Europese Unie verblijven en in een consulaire beroepspost ingeschreven zijn.

Deze personen kunnen zich inschrijven

Wanneer je ingeschreven bent, is de stemming verplicht.

  • Minderjarige Belgen van minstens 16 jaar (op het ogenblik van de verkiezing) die in België wonen.
  • Belgen van minstens 16 jaar (op het ogenblik van de verkiezing) die in een lidstaat van de Europese Unie wonen en in een consulaire beroepspost ingeschreven zijn.
  • Minderjarige Belgen van minstens 16 jaar (op het ogenblik van de verkiezing) die in een niet-lidstaat van de Europese Unie wonen en in een consulaire beroepspost ingeschreven zijn.
  • Onderdanen van de andere lidstaten van de Europese Unie die minstens 16 jaar zijn (op het ogenblik van de verkiezing) en die in België verblijven.

Hoe inschrijven?

Download het formulier:

Vul het formulier in en:

Iedere jonge Belgische burger die verblijft in België, kan vanaf de leeftijd van 14 jaar en voor zover hij de volle leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, een aanvraag tot inschrijving op de kiezerslijst voor de verkiezing van het Europees Parlement indienen via het formulier C/1a.

Iedere onderdaan uit een lidstaat van de Europese Unie die verblijft in België, kan vanaf de leeftijd van 14 jaar een aanvraag tot inschrijving op de kiezerslijst voor de verkiezing van het Europees Parlement indienen via het formulier C/1b.