Verkiezingen

Op zondag 14 oktober 2018 vinden de gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen plaats.

Schrijf je in als niet-Belg

EU-onderdanen en niet-EU-onderdanen die in Schoten wonen kiezen ook mee.

Als je dit wenst, moet je voldoen aan onderstaande voorwaarden en registreren voor 31 juli 2018.

Opgelet: Ben je in het verleden al geregistreerd als kiezer voor de lokale verkiezingen? Je hoeft dan niets meer te ondernemen. Eenmaal erkend als kiezer, is ook hier een stemplicht.

Voorwaarden

EU-burger

 1. In het bezit zijn van een geldige verblijfstitel.
 2. Een schriftelijke aanvraag indienen bij de bevolkingsdienst of vreemdelingendienst uiterlijk op dinsdag 31 juli 2018.
 3. Ingeschreven in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van onze gemeente op woensdag 1 augustus 2018.
 4. Minstens 18 jaar oud zijn op zondag 14 oktober 2018.
 5. Niet van het kiesrecht uitgesloten of geschorst zijn op zondag 14 oktober 2018.

Niet EU-burger

 1. In het bezit zijn van een geldige verblijfstitel.
 2. Vijf jaar ononderbroken in België wonen en een geldige verblijfstitel hebben.
 3. Een schriftelijke aanvraag indienen bij de bevolkingsdienst of vreemdelingendienst uiterlijk op dinsdag 31 juli 2018
 4. Ingeschreven in het bevolkingsregister van onze gemeente op woensdag 1 augustus 2018.
 5. Minstens 18 jaar oud zijn op zondag 14 oktober 2018.
 6. Niet van het kiesrecht uitgesloten of geschorst zijn op zondag 14 oktober 2018.

Registreren

 Download het aanvraagformulier EU-burger

 Download het aanvraagformulier niet EU-burger

Bezorg je aanvraagformulier aan de vreemdelingendienst of bevolkingsdienst. Het college van burgemeester en schepenen onderzoekt je aanvraag. Je krijgt per brief bericht over je inschrijving op de kiezerslijst.

 

 Lees meer info op de website van de Vlaamse Overheid.