Verkiezingen

Op zondag 26 mei 2019 vinden de Vlaamse (regionale), federale en Europese verkiezingen plaats.

Volmacht

Soms kan je, omwille van verschillende redenen, niet zelf gaan stemmen. Je kan dan een volmacht geven aan een andere kiezer. Allereerst heb je een attest nodig dat aantoont dat je niet kan gaan stemmen. Daarnaast moet je een volmachtformulier invullen.

 Download het volmachtformulier

Het volmachtformulier vul je in samen met de persoon aan wie je de volmacht toekent (de volmachtdrager). Vergeet zeker niet om allebei het document te ondertekenen. Aan het volmachtformulier voeg je ook het attest dat de reden van je afwezigheid bewijst toe.

Wanneer kan ik volmacht geven?

Er zijn verschillende regels voor verschillende situaties. Niet elk attest kan je verkrijgen op de bevolkingsdienst van het gemeentehuis, soms moet je terecht bij andere instanties. Een overzicht.

Situatie kiezerBenodigd attestSchrijver attestAanbieden gemeentehuis
Ziekte of handicapMedisch attestArtsNeen
Beroepsredenen (binnen- of buitenland)Attest werkgeverWerkgeverNeen
Schipper, marktkramer, kermisreizigerAttest uitoefening beroepBevolkingsdienstJa, bevolkingsdienst
VrijheidsbenemingAttest vrijheidsbenemingDirectie van de instellingNeen
GeloofsovertuigingAttest geloofsovertuigingReligieuze overheidNeen
StudieredenenAttest inschrijving studieStudie-instellingNeen
Verlof in het buitenlandAttest burgemeester op basis van bewijsstukken of verklaring op eerBevolkingsdienstJa, bevolkingsdienst

Aan wie kan ik volmacht geven?

 • Een Belgische kiezer kan elke andere Belgische kiezer volmacht geven om zijn of haar stem uit te brengen.
 • Een niet-Belgische kiezer kan elke andere Belgische of niet-Belgische kiezer een volmacht geven.

Let er wel op dat een kiezer slechts één volmacht mag hebben.

Op de verkiezingsdag zelf

De persoon aan wie je volmacht hebt gegeven, moet volgende documenten afgeven aan de voorzitter van het stembureau dat vermeld staat op jouw oproepingsbrief:

 • Het ondertekende en ingevulde volmachtformulier
 • Het attest dat je afwezigheid bewijst
 • De oproepingsbrief van de volmachtgever
 • De oproepingsbrief van de volmachtdrager
 • De identiteitskaart van de volmachtdrager

Opgelet: De volmachtdrager (de persoon die in jouw plek stemt), moet in jouw bureau stemmen. Je vindt je bureau terug op je oproepingsbrief. 

Gezocht: vrijwillige bijzitters

We trekken op 26 mei 2019 naar de stembus voor de Vlaamse (regionale), federale en Europese verkiezingen.

Voel jij je geroepen om deze belangrijke dag mee in goede banen te leiden? Iedere Schotense kiezer kan meewerken.

In Schoten zijn er 24 kiesbureaus. In deze bureaus heeft de gemeente jou als vrijwillige bijzitter nodig om mee te helpen.

Jouw taken:

 • Aannemen van identiteitskaarten
 • Lijsten controleren
 • Kiezersbrieven afstempelen
 • Kiezers helpen in het stemhokje als ze daarom vragen