Personen met een beperking

Premies

Personen met een beperking kunnen op verschillende manieren steun krijgen vanuit de gemeente.

 Bekijk hier alle gemeentelijke sociale premies

Dit vergt vaak heel wat administratie. De dienst pensioenen en sociale premies helpt je ook bij:

  • Aanvragen integratie- en inkomensvervangende tegemoetkoming (minimaal 18 en maximaal 65 jaar)
  • Aanvragen zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vanaf 65 jaar)
  • Aanvragen parkeerkaart voor personen met een handicap

Vervoer

Met de rolstoel op straat

De gratis brochure ‘Met de rolstoel in het verkeer’ vind je in het gemeentehuis, De Kaekelaar, de bib, de dienstencentra en woonzorgcentra of op www.bivv.be.

Parkeerkaart

Met de G-parkeerkaart mag je parkeren op plaatsen voorbehouden aan personen met een handicap. Je vraagt deze kaart aan bij de dienst pensioenen en sociale premies.

De G-parkeerkaart is strikt persoonlijk op je naam, als chauffeur of passagier. Je moet dus zelf geen auto bezitten om ze te krijgen. Niemand mag de kaart gebruiken als je niet zelf in het voertuig zit. Leg de kaart vooraan in het voertuig op het dashboard zodat het symbool van de rolstoel goed zichtbaar is. Personen met een G-parkeerkaart hoeven geen parkeerschijf meer te leggen en er zijn dus ook geen beperkingen in tijd.

Meer info op www.handicap.fgov.be of via de dienst pensioenen en sociale premies.

Parkeerplaatsen

Schoten telt meer dan 200 parkeerplaatsen voorbehouden aan personen met een handicap. Ruim één derde ligt op de openbare weg en op openbare parkings. Die parkings zijn altijd aangeduid met een verkeersbord en meestal ook met een rolstoelsymbool of schildering op de grond. De overige plaatsen vind je bij warenhuizen of ‘voor de deur’.

Als houder van een G-parkeerkaart kan je aan je woning een G-parkeerplaats aanvragen bij de dienst wegen en mobiliteit. Let op: je krijgt geen ‘persoonlijke’ plaats. Iemand anders met zo’n kaart mag er dus ook parkeren.

Vervoer nodig?

Heb je door handicap, ziekte of leeftijd vervoersproblemen? Kijk dan eens in onderstaand aanbod en bel voor meer info en tarieven.

Minder Mobielen Centrale

Handicar

Boodschappentaxi

Taxicheques

Voor sommige medische behandelingen organiseren de ziekenfondsen ook vervoer. Neem contact op met je ziekenfonds voor meer informatie.

European Disability Card

De European Disability Card is een kaart die:

  • De toegang van personen met een handicap tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding bevordert.  
  • Een aantal voordelen in die domeinen biedt.

Je vraagt de kaart aan via de dienst pensioenen en sociale premies of je leest meer info op www.eudisabilitycard.be.

Toegankelijkheid

Meldpunt toegankelijkheid

Op het meldpunt toegankelijkheid van de gemeente kan je gratis en vrijblijvend advies vragen voor een toegang zonder hindernissen. Je kan er ook problemen en positieve voorbeelden melden over de toegang tot publieke gebouwen, voorbehouden parkeerplaatsen, aangepaste toiletten, struikelstenen en moeilijke doorgangen op het voet-fietspad. Je kan met je vragen en opmerkingen terecht op toegankelijk@schoten.be.

Bouwvergunning en advies toegankelijkheid

Vraag je een bouwvergunning aan voor een publieke ruimte of een publiek toegankelijk gebouw dan is een officieel advies toegankelijkheid vereist. Dit geldt ook voor meergezinswoningen vanaf 6 wooneenheden. De technische dienst van de gemeente legt de plannen voor aan een officieel erkend bureau. Meer info via de technische dienst. Nuttige tips vind je op www.toegankelijkgebouw.be.

Wandelingen voor mensen met een beperking

Meer info over deze wandelroutes vind je op de pagina 'fiets- en wandelroutes'.

Meer info?

G-sport

Brochure 'Schoten toegankelijk voor iedereen!'

Toegankelijk reizen