Taxicheques

Mindervaliden, tijdelijk minder mobiele personen en 65-plussers met een beperkt inkomen en een zorgsituatie kunnen een tussenkomst krijgen wanneer zij vervoer nodig hebben. Het gaat om een vervoerstoelage in de vorm van taxicheques ter waarde van 2,5 euro (50% betaald door gemeente en 50% door de gebruiker) per stuk.

Door deze tussenkomst in taxikosten wil het OCMW mensen die omwille van ouderdom of handicap niet meer buiten kunnen, stimuleren om toch nog deel te nemen aan het sociale leven.

Heb je recht op verhoogde tegemoetkoming?

Dit zie je aan de extra “1” op jouw klevers van het ziekenfonds. Informeer zeker achter deze toelage via de seniorenconsulent.