Gemeentelijke milieupremies

Autodelen deelwagen gemeente Schoten

Autodelen

Autodelen wil zeggen dat een auto wordt gedeeld met andere mensen. Je gebruikt dus enkel de auto wanneer je dat wenst. Zo denk je bewuster na over je eigen autogebruik, zijn er minder wagens op de baan (en dus ook een lagere parkeerdruk) en het zorgt voor sociale dynamiek (bv. in een wijk). Er zijn twee vormen van autodelen: particulier autodelen en autodelen via een professionele autodeelorganisatie. De gemeente voorziet een beperkte subsidie op het inschrijvingsbedrag of lidgeld van het autodelen.

Gemeentelijke subsidie: maximum 35 euro, looptijd tot 2025

Groendak

Een groendak is een dak waarvan de bedekking hoofdzakelijk bestaat uit levende planten. Groendaken hebben tal van voordelen. Zowel rechtstreekse voordelen voor de eigenaar als voordelen voor de gemeenschap op ecologisch, sociaal en gezondheidsvlak. Een groendak zorgt voor waterbeheersing (ze houden het regenwater beter op en zo wordt de riolering minder belast), warmte- en geluidsisolatie van het dak, een langere levensduur van de dakbedekking, lucht- en waterzuivering door planten, de ontwikkeling van een leefgebied voor fauna en flora en het creëren van nieuwe gebruiksruimte. Een groendak heeft zelfs een positief effect op de gemoedstoestand en de lichamelijke gezondheid.

Gemeentelijke subsidie: 31 euro per vierkante meter met een maximum van 750 euro, looptijd tot 2025

Zonneboiler

De zon is de duurzame energieleverancier bij uitstek en is praktisch gratis te gebruiken. De investering van een zonneboilersysteem voor het opwarmen van water betaalt zich relatief snel terug (je kan de terugverdientijd berekenen op www.vlaanderen.be/veka). Met een zonneboiler verminder je de CO2-uitstoot, spaar je uitputbare energiebronnen en vermijd je hoogradioactief afval. Dat is positief voor de leefbaarheid van de toekomstige generaties! De zonneboiler werkt ook als het bewolkt is en dus ook in de winter.

Gemeentelijke subsidie: 500 euro, looptijd tot 2025

Hemelwaterton

Hemelwater is een perfect alternatief voor dagelijkse taken zoals het doorspoelen van het toilet, het besproeien van de tuin of het wassen van de wagen. Volgens Pidpa gaat ongeveer 7% van ons waterverbruik naar toepassingen waarvoor we perfect regenwater zonder pompaansluiting kunnen gebruiken. Een regenwaterput plaatsen is soms praktisch onmogelijk en kost wel wat. Een regenwaterton (van minstens 200 liter) is een prima alternatief. Deze kleine gemeentelijke subsidie helpt vooral gezinnen met een kleine tuin of gezinnen die wonen in een oude bestaande woning waar geen grote renovaties gepland zijn en geen hemelwaterput voorzien wordt.

Gemeentelijke subsidie: 50% met een maximum van 50 euro, looptijd tot 2025

Hemelwaterinstallatie

Hemelwater is een perfect alternatief voor dagelijkse taken zoals het doorspoelen van het toilet en aan te sluiten op een wasmachine.  Wanneer u een hemelwaterput (min. 3.000 liter) plaatst en aansluit voor hergebruik op min. een toilet en/of wasmachine kunt u een subsidie bekomen voor zover dit niet verplicht wordt opgelegd door de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten. Praktische informatie omtrent de installatie van een hemelwatersysteem vindt u terug in de brochure 'Waterwegwijzer bouwen en verbouwen' van VMM.

Gemeentelijke subsidie: max. 500 euro, looptijd tot 2025

Energieaudit en/of warmtescan

Een energieaudit is een vrijwillig energieadvies dat wordt opgesteld door een erkende energiedeskundige type B met een opgelegde computertoepassing, waarbij in een rapport een antwoord gegeven wordt op de vragen waar, hoeveel en op welke manier energie in een woning kan bespaard worden. Dit is dus niet gelijk aan het verplichte energieprestatiecertificaat (EPC) bij verkoop en verhuur van een woning. Een warmtescan is een techniek waarbij een camera wordt gebruikt die infraroodbeelden maakt en temperatuurmetingen uitvoert met de bedoeling om de thermische energie die een voorwerp uitstraalt te meten en te visualiseren.

Door het laten uitvoeren van een energieaudit en/of warmtescan zal u beter p de hoogte zijn van de mate van energiezuinigheid van uw woning en de prioritair uit te voeren energiebesparende maatregelen. Indien u binnen het jaar na uitvoering van dewarmtescan en/of energieaudit min. 2 structurele energiebesparende investeringen uitvoert die betrekking hebben op de resultaten van de uitgevoerde energieaudit en/of warmtescan, kan hiervoor een subsidie bekomen worden. De investeringen kunnen zowel isolatiewerken, vervanging van beglazing of centrale verwarmingsinstallatie als de installatie van een zonneboiler betreffen.

Gemeentelijke subsidie: max. 500 euro, looptijd tot 2025

Praktisch

Aanvraagformulieren en reglementen zijn hieronder te downloaden of te verkrijgen op de milieudienst.

Download het subsidiereglement en het aanvraagformulier voor autodelen

Download het subsidiereglement en het aanvraagformulier voor groendaken

Download het subsidiereglement en het aanvraagformulier voor hemelwaterinstallaties

Download het subsidiereglement en het aanvraagformulier voor hemelwatertonnen

Download het subsidiereglement en het aanvraagformulier voor zonneboilers

Download het subsidiereglement en het aanvraagformulier voor energieaudit/warmtescan