Burengeschillen over groen

Bomen en hagen langs perceelsgrenzen kunnen aanleiding geven tot burengeschillen. Lees hieronder hoe je dit kan vermijden of eventuele geschillen kan oplossen.

Tips

De gemeente kan niet tussenkomen in deze privaatrechtelijke aangelegenheden, maar we geven je hier wel enkele tips mee om ze op te lossen:

 • Breng je buren op de hoogte van je bezorgdheden/probleem. Dit kan mondeling of via een brief. Een vriendschappelijke oplossing of compromis is altijd de beste en meestal ook de snelste oplossing.
 • Kom je er onderling niet uit? Contacteer dan je wijkagent. Mogelijk kan de politie een bemiddelende rol spelen. Ook via burenbemiddeling@schoten.be kan je een verzoek tot bemiddeling indienen.
 • Lukt het niet om het eens te geraken, dan kan je naar de Vrederechter stappen.

Wetgeving

Lees hieronder een overzicht van wat er wettelijk is bepaald in het Veldwetboek.

 • Voor het plaatsen van een levende haag heb je geen (omgevings)vergunning nodig. Voor het plaatsen van een vaste afsluiting wel (uitgezonderd een open draadafsluiting van maximum 2 meter hoog en binnen de 30 meter van een vergunde woning). Informeer je steeds via de dienst bouwen en verbouwen voor je een bepaalde afsluiting plaatst.
 • Een haag mag op de scheiding geplaatst worden, maar enkel wanneer beide buren het hiermee eens zijn. In dat geval onderhouden beide buren de haag.
  In alle andere gevallen moeten hagen op minimum 50 centimeter van de perceelsgrens geplaatst worden en is het onderhoud volledig voor de eigenaar van de haag. Je mag als eigenaar van de haag aan je buren vragen om hun perceel te mogen betreden om jouw haag te kunnen onderhouden.
 • Laagstammige bomen moeten op minimum 50 centimeter van de scheiding aangeplant worden, hoogstammige bomen op minimum op 2 meter. Hou bij het aanplanten van een nieuwe boom wel rekening met de uiteindelijke breedte van de kruin, plant dus de juiste boom op de juiste plaats
  Staat een haag of boom te dicht bij de scheiding, heeft je buur het recht om het rooien ervan te eisen. Is de stamomtrek meer dan 20 centimeter gemeten op 1 meter hoogte, moet de eigenaar hiervoor wel steeds een kapvergunning aanvragen. Ook voor het grondig snoeien van bomen is een vergunning noodzakelijk.
  Wanneer een boom of haag meer dan 30 jaar geleden te dicht bij de perceelsgrens werd geplant of spontaan is ontwikkeld, zijn de feiten verjaard, tenzij de vrederechter er anders over beslist.
 • Er zijn geen wettelijke bepalingen voor de hoogte van een haag of boom. In principe mogen hagen en bomen zo hoog groeien als de eigenaar zelf wenst. Enkel op hoeken van straten en pleinen is de hoogte van beplantingen beperkt tot 1,20 meter in het kader van de verkeersveiligheid en de goede zichtbaarheid.
 • Wanneer er overhangende takken van bomen of hagen van de buren over je perceel hangen, moeten de buren deze op jouw verzoek snoeien. Je mag de snoeiwerken niet zelf uitvoeren, omdat de takken niet jouw eigendom zijn. Ook hier geldt dat voor grondige snoeiwerken  een vergunning nodig is.
 • De buur heeft altijd het recht om wortels die op zijn eigendom doorschieten, weg te kappen. Opgelet: Hou er rekening mee dat het doorkappen van wortels een slechte oplossing is in functie van stabiliteit en gezondheid van de boom. Ga hierbij niet ondoordacht te werk.
 • Vruchten die op het perceel van de buur vallen zijn wettelijk gezien voor hem. Zolang ze aan de boom hangen zijn ze echter van de eigenaar van de boom.
 • Over leibomen zijn er niet echt bepalingen opgenomen in het Veldwetboek. Omdat ze een takvrije stam hebben van 1,80 à 2 meter, zouden ze onder de afstandregeling van hoogstammen moeten vallen. Ze worden echter algemeen erg smal gehouden en juist aangeplant als een soort ‘haag op stam’ op plaatsen waar het moeilijker is om een boom volwaardig te laten ontwikkelen. Daarom wordt in de gemeente Schoten toegelaten de leibomen op 50 centimeter van de scheiding aan te planten, mits je buren hiermee akkoord zijn. Het onderhoud van de leibomen is langs beide zijden voor de eigenaar, net zoals bij gewone hagen.

Wetgeving Veldwetboek versus wetgeving woonparkgebied

Voor percelen die gelegen zijn in woonparkgebied is er een specifieke regelgeving. Zo is het onder andere verplicht om langsheen alle perceelszijden een groenbuffer van hoog- en laagstammig groen te voorzien. Op deze manier wordt een veilig netwerk gecreëerd waarlangs fauna zich kan bewegen tussen de verschillende tuinen en bossen.

In woonparkgebied geldt dit principe: 'Wanneer een boom in goede staat is en op minder dan 2 meter van de scheiding staat zonder schade toe te brengen aan een vergund gebouw, dient deze behouden te blijven als onderdeel van de verplichte groenbuffer.'