Wegenwerken Braamstraat

Het gemeentebestuur heeft de nodige financiële middelen voorzien voor de volledige heraanleg van de Braamstraat, inclusief riolering.

Deze heraanleg volgt de gewijzigde verkeerscirculatie die in 2019 werd voorgesteld tijdens de infomarkt in het kader van de nieuwe Hoogmolenbrug. Vanuit de Braamstraat kan enkel nog uitrijdend verkeer richting Metropoolstraat rijden. Er zal geen inkomend verkeer vanuit de Metropoolstraat door de Braamstraat kunnen rijden, met uitzondering van Lijnbussen. Het autoverkeer dat vanaf de Metropoolstraat naar het centrum van Schoten wil, wordt via de Wijnegembaan geleid.

In de zomer van 2023 wordt de Braamstraat volledig heraangelegd, inclusief riolering. Via enkele wijzigingen zal het aantal voertuigen in de drukke Braamstraat verminderen en de woonkwaliteit verbeteren.