Aanvraag uitbatingsvergunning en drankvergunning

Vul het formulier minstens 6 weken voor de opening van de horecazaak in.

Wat je moet doen voor de uitbatingsvergunning

De omgevingsvergunning

Je levert een bewijs dat je voor het pand de correcte omgevingsvergunningen hebt. Vraag meer info bij de technische dienst.

De brandpreventie controle

Je levert een bewijs dat het pand een recent en gunstig brandpreventief controleverslag heeft gekregen. Vraag je advies aan via de website van Brandweer Zone Rand.

Wat je moet doen voor de drankvergunning

Bijkomende documenten

  • Kopie van de identiteitskaart(en) van de exploitant en zijn/haar aangestelden
  • Kopie van het uittreksel inschrijving bij de Kruispuntbank Ondernemingen (KBO) met ondernemingsnummer, uitgereikt door het ondernemingsloket
  • Kopie van de huurovereenkomst of de aankoopakte van het pand
  • Kopie van de statuten van de vennootschap met stempel van de griffie van de rechtbank van koophandel
  • Een uittreksel van het strafregister, model 596.1, voor het mogen schenken van alcoholhoudende dranken
  • Verzekeringsattest objectieve aansprakelijkheid tegen brand en ontploffing (wet van 30 juli 1979). Zaken met een publiek toegankelijke oppervlakte van minder dan 50 m² hoeven geen verzekering objectieve aansprakelijkheid tegen brand en ontploffing af te sluiten.

 

Velden met een * (sterretje) zijn verplicht in te vullen.

 

Gegevens rechtspersoon

 

Gegevens uitbater (contactpersoon tijdens de uitbating)

 

Gegevens horecazaak

Opmerking: ook indien je bepaalde voorwerpen op de openbare weg wil plaatsen (bv. reclamepanelen, bloembakken…) vul je bij terras 'ja' in.

 

Verplichte bijlagen

Bestanden moeten kleiner zijn dan 64 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx rar zip.

 

 

Bestanden moeten kleiner zijn dan 64 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx rar zip.

Vraag je brandpreventieverslag aan via de website van Brandweer Zone Rand.

 

 

Bestanden moeten kleiner zijn dan 64 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx rar zip.

 

 

Bestanden moeten kleiner zijn dan 64 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx rar zip.

 

 

Bestanden moeten kleiner zijn dan 64 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx rar zip.

 

 

Bestanden moeten kleiner zijn dan 64 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx rar zip.

 

 

Bestanden moeten kleiner zijn dan 64 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx rar zip.

 

 

Bestanden moeten kleiner zijn dan 64 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx rar zip.

 

 

Bestanden moeten kleiner zijn dan 64 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx rar zip.

Download het infrastructureel hygiëneverslag, vul het in, voeg een (digitale) handtekening toe en upload het hier.

 

 

Andere bijlagen (indien beschikbaar)

Bestanden moeten kleiner zijn dan 64 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx rar zip.

 

 

Bestanden moeten kleiner zijn dan 64 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx rar zip.