Omgevingsvergunning

Sinds 1 januari 2018 ging overal in Vlaanderen de omgevingsvergunning van start.

Deze omgevingsvergunning vervangt de stedenbouwkundige-, verkavelings- en milieuvergunningen en later ook de natuur- en socio-economische vergunningen. Alles gebeurt gedigitaliseerd met één dossier.

 Klik hier om je dossier samen te stellen

 

Openbare onderzoeken

 Bekijk hier de lijst met lopende openbare onderzoeken

 

Beslissingen

 

Meer info?

 Lees meer info of maak een testdossier aan op de website van het Omgevingsloket

Wie een activiteit wil uitbaten, producten wil behandelen of stockeren, kan best in de omgevingsvergunning de indelingslijsten nakijken. Dan kan je bepalen of er vergunnings- of meldingsplicht is, en in welke klasse die zich situeert. Zo weet je ook welke procedure je moet volgen.

Wil je (ver)bouwen? Dan contacteer je best voor inlichtingen en voorschriften de technische dienst.