Werkbegeleiding

Trajectbegeleiding

Werkzoekende cliënten van het OCMW worden geholpen door de dienst trajectbegeleiding. Een medewerker van deze dienst stelt dan samen met de cliënt een plan op voor het vinden van een geschikte opleiding of job.

Sociale tewerkstelling

Het OCMW kan cliënten voor een bepaalde tijd zelf tewerkstellen in eigen of externe diensten. De duur van de tewerkstelling wordt bepaald door de leeftijd van de cliënt en het aantal te bewijzen arbeidsdagen.

De sociale tewerkstelling door het OCMW biedt de cliënt de kans om werkervaring op te doen en moet hem helpen om met meer zelfvertrouwen te zoeken naar een vaste job.