Waterlopen

De provincie Antwerpen beheert de onbevaarbare waterlopen op een duurzame manier en probeert de menselijke gebruiksfuncties met ecologische functies te verzoenen.

Ze overleggen daarvoor met actoren uit de landbouw- en natuursector, ruimtelijke ordening of recreatie. Ook de samenwerking met andere waterbeheerders zoals gemeenten, polders en wateringen, de Vlaamse Overheid en onze Nederlandse buren staat centraal.

Heb je iets te melden over een waterloop? Gebruik het meldpunt waterlopen.

Benieuwd hoe en waar een bepaalde waterloop stroomt? Neem een kijkje op het Geoloket.