Verhuizen

Als je verhuist, moet je je nieuwe adres binnen de 8 werkdagen aangeven bij de dienst bevolking (vreemdelingendienst voor niet-Belgen) van je nieuwe stad of gemeente. Maar ook als je binnen dezelfde gemeente verhuist, moet je dit aangeven.

Voorwaarden

Je kan de verhuis ten vroegste 2 weken voordat je effectief gaat verhuizen, aangeven

Procedure

Er zijn verschillende manieren om je adreswijziging door te geven:

  • Je kan langsgaan bij de dienst bevolking van je nieuwe gemeente.
  • Je kan de adresverandering elektronisch melden via deze link.

Om de adreswijziging voor het hele gezin door te geven, volstaat het dat één van de meerderjarige leden van het gezin de aangifte doet.

Om de adreswijziging te kunnen doorgeven heb je een geldig identiteitsbewijs nodig met je rijksregisternummer.

Als een niet-ontvoogde minderjarige de verblijfplaats van zijn ouders voor het eerst verlaat om zijn hoofdverblijf ergens anders te vestigen, moet hij vergezeld zijn door iemand die het ouderlijke gezag uitoefent.

Na de aangifte controleert een wijkagent of je werkelijk op het aangegeven adres je hoofdverblijfplaats hebt. Na deze controle word je ingeschreven op je nieuwe adres en word je uitgenodigd om je identiteitskaart te laten aanpassen. Hiervoor heb je je elektronische identiteitskaart met PIN-code én PUK-code nodig.

Vanaf het moment dat je identiteitskaart aangepast is, kan je alle andere instanties van je adresverandering op de hoogte brengen.

Wanneer je je adreswijziging hebt doorgegeven, bel je naar het gratis groene afvalnummer (0800) 94 039.

Meer info over huisvuil in de gemeente Schoten

Wat meebrengen?

  • Geldig identiteitsbewijs met je rijksregisternummer voor de aangifte.
  • Na controle van de wijkagent, je elektronische identiteitskaart met PIN-code en PUK-code voor het aanpassen van je identiteitskaart. Ben je je PIN-code of PUK-code vergeten? Vraag dan online je PUK-code aan.

Prijs

Gratis