Verbintenis tot tenlasteneming

Een niet-EU-onderdaan die een bezoek van maximum 3 maanden brengt aan ons land, moet het bewijs leveren dat hij over voldoende bestaansmiddelen beschikt om zijn kosten te dekken. Als hij daar niet in slaagt kan een Belg of een vreemdeling die toegelaten is tot een verblijf van onbepaalde duur in België zich garant stellen voor de niet-EU-burger met een verbintenis tot tenlasteneming, ook wel 'bijlage 3bis' genoemd.

Voorwaarden

Niet-EU-onderdaan

 • De niet-EU-burger komt naar hier als toerist of voor familiebezoek.
 • De verbintenis tot tenlasteneming kan ook gebruikt worden voor de niet-EU-burger die een visum wenst te bekomen met het oog op het afsluiten van een huwelijk.

In beide gevallen beschikt de niet-EU-onderdaan zelf niet over voldoende bestaansmiddelen om zijn kosten van verblijf en terugkeer (of doorreis) en medische bijstand te dekken.

De verbintenis tot tenlasteneming geldt niet voor studenten. Contacteer de vreemdelingendienst voor meer informatie.

Garant

 • De garant is Belg of een vreemdeling die gemachtigd is tot een verblijf van onbeperkte duur in België.
 • De garant moet beschikken over voldoende financiële middelen.

Procedure

 • Lees eerst grondig de informatiebrochure voor garanten voor meer uitleg over de garantstelling.
 • Download het formulier door op volgende link te klikken: verbintenis tot tenlasteneming en print recto-verso af (verplicht door dienst vreemdelingenzaken) of haal het formulier af bij de vreemdelingendienst.
 • Vul deel A en B van het formulier volledig in (nog niet handtekenen!) en kom er persoonlijk mee naar de vreemdelingendienst om je handtekening te laten legaliseren.
 • Als de niet-EU-burger visumplichtig is dan stuur je alles naar hem op. Hij heeft 6 maanden (volgend op de datum van legalisatie) de tijd om de documenten voor te leggen aan het Belgisch consulaat in zijn land.
 • Als de niet-EU burger visumplichtig is en er is geen Belgische ambassade dan stuurt de vreemdelingendienst het volledig dossier naar de dienst vreemdelingenzaken. Na controle nodigt de vreemdelingendienst je uit om de verbintenis tot tenlasteneming persoonlijk te komen afhalen. Vanaf de datum van uitnodiging heeft de niet-EU-burger 6 maanden de tijd om het land binnen te komen.
 • Als de niet-EU-burger niet visumplichtig is dan stuurt de vreemdelingendienst het volledig dossier naar de dienst vreemdelingenzaken. Na controle nodigt de vreemdelingendienst je uit om de verbintenis tot tenlasteneming persoonlijk te komen afhalen. Vanaf de datum van uitnodiging heeft de niet-EU-burger 6 maanden de tijd om het land binnen te komen.

Wat meebrengen?

 • Je identiteitskaart of verblijfskaart.
 • Bewijzen van voldoende bestaansmiddelen, bijvoorbeeld de drie recentste loonfiches (werknemer) of het laatste belastingaanslagbiljet + drie recente stortingen op je persoonlijke rekening (zelfstandige).
 • Bij familiebezoek: bewijs verwantschap eerste of tweede graad (bv. de geboorteakte).

Prijs

Gratis