Uittreksel uit het strafregister

Het uittreksel uit het strafregister is een officieel document waarin de eventuele strafrechtelijke veroordelingen die op naam van de betrokkene staan, vermeld worden. Het uittreksel vermeldt de effectief uitgesproken vonnissen die opgetekend staan in het strafregister van de betrokkene. Een lijst van die veroordelingen wordt bij het getuigschrift gevoegd.

Het uittreksel uit het strafregister vervangt het vroegere 'getuigschrift van goed zedelijk gedrag'.

Er zijn vier modellen:

  • Model 1 (art. 595) is het standaardgetuigschrift dat je kan aanvragen voor allerlei doeleinden. Openbare besturen, particulieren en privé-instellingen kunnen je een uittreksel uit het strafregister vragen wanneer je een activiteit uitoefent waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden niet gereglementeerd zijn.
  • Model 2 (art. 596.1) is het getuigschrift voor activiteiten waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden in een wet of een verordening bepaald werden (bv. veiligheidsberoepen, vervoer van personen of goederen, fiscale beroepen, voor het schenken van sterke drank bij occasionele aangelegenheden (evenementen) en in horecazaken).
  • Model 3 (art. 596.2) is het zogenaamde 'minderjarigenmodel', nodig voor specifieke activiteiten met contacten met kinderen en jongeren, zoals opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen.
  • Model 4 (art. 593) is het getuigschrift bestemd voor aanvraag tot herstel in eer en rechten (eerherstel).

Procedure

Je vraagt een uittreksel van je strafregister online aan via deze link als je inwoner bent van Schoten.

Indien je je uittreksel uit het strafregister online aanvraagt, zal de verwerking als volgt gebeuren:

  • Je meldt je aan met je identiteitskaart: je krijgt het uittreksel zo snel mogelijk in je mailbox.
  • Je meldt je aan zonder je identiteitskaart: je krijgt het uittreksel na enkele dagen per post toegestuurd.

Prijs

Gratis