Welke sporter verdient volgens jou een bloemetje?

Nomineer een sportlaureaat

'Schoten Sport' zet de Schotense sporters en sportteams in de kijker.

Wil jij graag een straffe sporter of straf team nomineren? Schrijf de sportlaureaat hieronder in.

Wie kan je inschrijven?

De sporter of het team (ook G-sporters) voldoet aan deze voorwaarden:

  • Een 1ste, 2de of 3de plaats op kampioenschappen op gewestelijk, provinciaal, landelijk, nationaal of internationaal niveau.
  • Kandidaturen voor andere categorieën: gemiste kans/pechvogel van het jaar of (extra) sportieve club
  • De prestaties gebeurden tussen 1 januari 2022 en 31 december 2022
  • De sporters zijn op het ogenblik van de geleverde prestaties inwoner van de gemeente Schoten en wonen op 31 december 2022 nog steeds in de gemeente

Ken jij sportievelingen of sportteams of ben je misschien zelf één van hen? Dien dan meteen een nominatie in!