Wegenwerken Sint-Maria-ten-Boslei

Om de Sint-Maria-ten-Boslei verkeersveilig en overzichtelijk in te richten, is het noodzakelijk om de verschillende vervoerswijzen te scheiden. Dit willen we doen door:

  • Een voetgangerszone te voorzien waar ouders met kinderen rustig kunnen wandelen tussen de schoolpoort en hun bestemming, zijnde de auto of de woning. Deze ruimte wordt ingericht als een veilige verblijfsruimte, zodat ouders hier na schooltijd aangenaam kunnen wachten op hun kinderen.
  • De aanleg van een dubbelrichtingsfietspad zodat er een duidelijke afbakening is voor de zone voor voetgangers en de zone voor fietsers.
  • De functies rijden en parkeren/stilstaan voor het autoverkeer te scheiden. Er wordt een centrale rijloper voorzien, geflankeerd door twee kiss and ride-stroken die enkel tijdens de schooluren gebruikt kunnen worden. Tussen het fietspad en de kiss and ride-strook wordt een groenzone voorzien.
  • In de Sint-Maria-ten-Boslei enkelrichtingsverkeer te behouden vanaf de Kunstlei richting de Dennenlei.

Deze maatregelen bestendigen de proefopstelling en kunnen dus enkel na een positieve evaluatie uitgevoerd worden. Als de proefopstelling niet behouden blijft, zal er voor deze heraanleg een ander plan uitgetekend worden.