Wettelijk samenwonen

Als je als koppel samenwoont, kan je een attest wettelijke samenwoning afleggen voor de ambtenaar van de dienst bevolking van de gemeente waar jullie samen verblijven. Wettelijk samenwonenden genieten een zekere juridische bescherming.

Voorwaarden

  • Meerderjarig zijn.
  • Handelingsbekwaam zijn.
  • Niet verbonden zijn door een huwelijk of een andere vorm van geregistreerd partnerschap.

Procedure

Je komt samen naar de bevolkingsdienst om je verklaring van wettelijke samenwoonst te ondertekenen. De medewerker maakt de verklaring onmiddellijk op.

Je kan ook een einde stellen aan je wettelijke samenwoonst. Dit kan gebeuren met onderlinge toestemming, of een éénzijdige ontbinding via een gerechtsdeurwaardersexploot. De kosten van de betekening vallen ten laste van de persoon die de éénzijdige opzegging heeft afgelegd.

Wat meebrengen?

  • De identiteitskaarten van beide kandidaten.
  • Als je niet de Belgische nationaliteit bezit, neem je best op voorhand contact op met de vreemdelingendienst.

Prijs

Gratis

Dit betreft een attest waarmee je kan aantonen dat je reeds een verklaring van wettelijke samenwoonst hebt afgelegd.