Riolering en grachten

De gemeente heeft een beheersovereenkomst afgesloten met Water-Link. Deze maatschappijen zullen voortaan het rioleringsstelsel (ook de huisaansluitingen op het riool en de straatkolken) en de grachten van de gemeente Schoten beheren.

Is er riolering in je straat, dan moet je je verplicht hierop aansluiten. De inbuizing van een baangracht (ter hoogte van de oprit) gebeurt eveneens via een aanvraag bij Water-Link en mag je niet op eigen houtje doen.

Info en klachten

  • Voor algemene vragen rond riolering kan je terecht op 078 35 35 09 (op werkdagen van 8.00 tot 16.00 u) of via het contactformulier.
  • Voor storingen en defecten bereik je Water-link 24/7 op 03 244 05 44. Maak een melding via de website bij een niet-dringende storing.
  • Ga je (ver)bouwen en heb je hiervoor een aansluiting nodig? Doe je aanvraag via de website van Water-link.