Reistoelating voor minderjarigen

Een reistoelating voor minderjarigen of 'ouderlijke toestemming' is een document waarop je als ouder toelating geeft aan je minderjarig kind om naar het buitenland te reizen. Deze schriftelijke toestemming is aan te raden wanneer het minderjarig kind alleen reist, of reist in het gezelschap van andere personen dan zijn ouder(s).

Wanneer het kind reist met één ouder, staat het de ouders vrij om het akkoord van de andere ouder op papier te zetten. Het land van bestemming kan eventueel bepalen dat er een toelating van beide ouders wordt opgemaakt.

Procedure

Eén van de ouders of voogd kan een reistoelating aanvragen. Je kan het formulier opvragen via het e-loket en afdrukken. Dit kan enkel via een digitale sleutel (bv. identiteitskaart en kaartlezer, itsme...).

Is een digitale aanvraag niet mogelijk, maak dan een afspraak bij de bevolkingsdienst. De minderjarige zelf hoeft niet mee te komen. De beambte maakt een formulier op en wettigt je handtekening, waarna je het formulier mee naar huis krijgt. 

Wat meebrengen?

  • De ouder die de reistoelating geeft, komt langs met zijn identiteitskaart.
  • De voogd van de minderjarige brengt ook een bewijs van ouderlijke macht mee.

Prijs

Gratis