Reisdocument voor niet-Belgen (vluchtelingen, staatlozen en bepaalde categorieën van vreemdelingen)

Een reisdocument is een document om je identiteit te bewijzen buiten België. Ook kinderen jonger dan 12 jaar hebben een reisdocument nodig om te kunnen reizen in het buitenland (ook binnen Europa). Met een reisdocument kan je naar alle landen ter wereld (uitzonderingen voor erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden) reizen, desnoods aangevuld met de vereiste visa.

Het reisdocument is 2 jaar geldig, zowel voor volwassenen als minderjarigen. Het reisdocument verliest zijn geldigheid als de houder zijn verblijfsrecht in België heeft verloren of als zijn nationaal statuut verandert.

Je doet er goed aan altijd in het bezit te zijn van een reisdocument dat minstens 6 maanden geldig is. Dit is de minimale geldigheidsduur in sommige landen. Voor je vertrekt ga je best na welke reisdocumenten je nodig hebt voor je bestemming. Je kan inlichtingen verkrijgen bij de ambassade of consulaat van het land waar je naartoe gaat.

Lees meer uitgebreide info op deze link.

Voorwaarden

Een niet-Belg kan een reisdocument krijgen op voorwaarde dat:

 • Zijn identiteit vaststaat (dus geen verblijfskaart met vermelding declarant).
 • Hij in België een verblijfsrecht heeft van onbepaalde duur (verblijfskaarten B, C, D, F, F+).
 • De verblijfskaart A (tijdelijk verblijf) kan ook aanvaard worden, maar enkel als de houder van een beschermde status als staatloze, vluchteling of persoon onder subsidiaire bescherming geniet.
 • Zijn nationaliteit of statuut duidelijk vaststaat.
 • Hij geen nationaal paspoort of (nood)reisdocument kan krijgen bij zijn eigen overheid.
 • Hij niet het voorwerp is van een vrijheidsbeperkende gerechtelijke maatregel of van wettelijk bepaalde maatregelen die de bewegingsvrijheid beperken met het oog op de bescherming van de nationale of openbare veiligheid, de handhaving van de openbare orde, de voorkoming van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of van de rechten en vrijheden van anderen.

Procedure

Wat meebrengen?

 • Je verblijfskaart.
 • Een recente kleurenpasfoto die voldoet aan de ICAO-normen (je vindt een fotocabine in de hal van het gemeentehuis).
 • Je oud reisdocument (als je er een hebt).
 • Identiteitsbewijzen voor minderjarige kinderen, de kinderen moeten ook persoonlijk aanwezig zijn. De aanvraag voor kan je enkel indienen in het bijzijn van een ouder of voogd.
 • Bij vreemdelingenreisdocument: toestemming FOD Buitenlandse Zaken.

Prijs

Normale procedure (Leveringstermijn ongeveer 2 weken)

 • Volwassene: 70 euro
 • Minderjarige: 50 euro

Spoedprocedure (ingediend voor 14.45 u, levering in de loop van de daaropvolgende dag)

 • Volwassene: 260 euro
 • Minderjarige: 240 euro