Openbare onderzoeken

Technische dienst

Voor sommige stedenbouwkundige en verkavelingsaanvragen wordt een openbaar onderzoek georganiseerd om na te gaan of er burgers zijn die bezwaren hebben tegen een project.
De volledige procedure wordt bepaald in een besluit van de Vlaamse Regering

Bezwaren die tijdens het openbaar onderzoek ingediend worden, leiden niet automatisch tot een weigering van de aanvraag: het schepencollege zal zich uitspreken over de bezwaren.

 

Milieudienst

 

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

Van 12 mei tot en met 9 augustus kan je de herziening van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) komen inkijken op het gemeentehuis op de burelen van de technische dienst.

Je kan de documenten ook onderaan deze pagina downloaden.

Wie omtrent deze plannen bezwaren of opmerkingen heeft, kan die aangetekend versturen naar de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, Verbertstraat 3, 2900 Schoten, of afgeven tegen ontvangstbewijs op de burelen van de technische dienst, uiterlijk 9 augustus 2016.

Sportdienst