Openbare onderzoeken

Technische dienst

Voor sommige stedenbouwkundige en verkavelingsaanvragen wordt een openbaar onderzoek georganiseerd om na te gaan of er burgers zijn die bezwaren hebben tegen een project.
De volledige procedure wordt bepaald in een besluit van de Vlaamse Regering

Bezwaren die tijdens het openbaar onderzoek ingediend worden, leiden niet automatisch tot een weigering van de aanvraag: het schepencollege zal zich uitspreken over de bezwaren.

 

Milieudienst

Sportdienst