Ontwikkelingssamenwerking

De hoge raad voor lokale en mondiale duurzame ontwikkeling is een denktank rond duurzame ontwikkeling en milieu. De raad geeft het college van burgemeester en schepenen advies over deze onderwerpen en bestaat uit twee werkgroepen:

1) Werkgroep mondiale ontwikkeling

De werkgroep mondiale ontwikkeling (vroeger: Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking of GROS) houdt zich bezig met ontwikkelingswerk.

  • Projecten in het Zuiden die een band hebben met Schoten ondersteunen.
  • Verenigingen en inwoners aanmoedigen om hun betrokkenheid bij ontwikkelingsthema’s te vergroten.
  • Het gemeentebestuur adviseren om het Noord-Zuidbeleid levendig te houden.
  • Zorgen voor onmiddellijke financiële noodhulp bij rampen.

 Bekijk alle projecten die de werkgroep financieel ondersteunt

 Vraag een subsidie aan voor jouw ontwikkelingsproject

 Vraag een subsidie aan voor je onbezoldigde stage of vrijwilligerswerk als student

2) Werkgroep klimaat, milieu en natuur

De werkgroep klimaat, milieu en natuur (vroeger: milieuraad) zet zich in om van Schoten een zo groen mogelijke gemeente te maken.

  • Voorbereiden en plannen van milieu-activiteiten.
  • Uitwerken van een jaarthema dat jaarlijks wordt bepaald door de hoge raad voor lokale en mondiale duurzame ontwikkeling.
  • Advies geven over milieu, natuur en duurzame transitie.
  • Werken rond milieuprijzen.