Onroerend erfgoed

Onze gemeente heeft een schat aan pareltjes van gebouwen, dorpszichten en natuurelementen. Een deel werd beschermd als monument door het Vlaamse Gewest.

Bekijk de Vlaamse inventaris onroerend erfgoed

Schoten beschikt sinds 2010 ook over een gemeentelijke inventaris onroerend erfgoed. Het is een nuttige aanvulling op de officieel erkende monumenten in onze gemeente. De inventaris is in de eerste plaats een werkdocument voor de gemeentelijke technische dienst, zonder juridische waarde. 

De inventaris is voor eigenaars een indicatie dat ze over een bijzondere woning of een bijzonder gebouw beschikken. We sporen ze aan om hiermee rekening te houden bij eventuele verbouwingen of renovaties. Zo vermijden we mogelijke verminking van het onroerend erfgoed.

Het Studiebureau Monumentenzorg maakte een scan van alle gebouwen in Schoten en selecteerde 521 panden als voldoende waardevol voor opname in de inventaris. Die bevat een erg gevarieerde mix van religieuze, burgerlijke en landelijke architectuur, maar net zo goed pareltjes van industrieel en militair erfgoed.

Elk gebouw kreeg een fiche. Die fiche bevat de voornaamste kenmerken en aandachtspunten van het gebouw en de motivatie voor opname in de inventaris.

De inventaris onroerend erfgoed is een openbaar document en in te kijken op de gemeentelijke technische dienst in het gemeentehuis. De effectieve fiche met de kenmerken en aandachtspunten van het gebouw kan steeds opgevraagd en ingekeken worden bij de technische dienst, de lijst met de verschillende panden kan je hieronder bekijken. 

Bekijk de gemeentelijke inventaris onroerend erfgoed