Onderhoud wegen

Melding van een defect in het straatbeeld

De afdeling wegenbeheer van de dienst der werken herstelt kleine verzakkingen in het wegdek en voetpad. Ze plaatsen hekken om weggebruikers te waarschuwen en verhelpen, indien mogelijk, het probleem op gemeentewegen. Ze zorgen ervoor dat de gemeentelijke signalisatie in goede staat blijft en op de juiste plaatst staat.

De afdeling leefmilieu heeft tot taak het rein houden van de gemeente. Met de veegmachines en sectorverantwoordelijken te voet, verzamelen zij het zwerfvuil en houden zo de straten van Schoten proper. Ongeveer één keer per 2 maanden vegen zij de goten in het centrum en de buitenwijken. Met een ploeg arbeiders maken zij de verkeersborden en zitbanken zuiver.

Overleden dieren op de openbare weg worden zo snel mogelijk opgehaald en naar het recyclagepark gebracht waar een koeling aanwezig is. Voor honden en poezen worden de kenmerken genoteerd in een logboek en wordt steeds nagegaan of het dier gechipt is om zo de eigenaar te kunnen opsporen en verwittigen. Ben je je trouwe huisdier kwijt? Neem dan ook even contact op met De Groene Lijn.

Een kapot verkeersbord kan je melden aan de dienst der werken. Vermeld zeker de precieze locatie (straat + ter hoogte van welk huisnummer) en indien gekend de nummer van de paal of het bord.