Omgevingsvergunning beslissingen

Maatregelen corona:

Wat betreft de omgevingsvergunning, worden de termijnen om administratief beroep in te stellen verlengd met 30 dagen op grond van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid. Mogelijk zijn de affiches niet aangepast aan deze termijnverlenging. Indien de termijn om beroep in te stellen nog niet verstreken was op 24 maart 2020, zal de termijn dan ook ten vroegste 23 april 2020 verstrijken.

 

Je kan dossiers waarin een beslissing werd genomen, raadplegen onderaan deze pagina. Je kan ook steeds een kopie van de vergunning opvragen bij de gemeente via ruimtelijkeordening@schoten.be of (03) 680 09 55.

Het is ook mogelijk om beroep in te dienen tegen een beslissing genomen in eerste of in laatste aanleg. Waar je het beroep moet indienen, hangt af van wie de beslissing heeft genomen en in welke instantie:

Bevoegde overheid in eerste aanlegBevoegde overheid in laatste aanlegExtra beroepsmogelijkheden na laatste aanleg
College van burgemeester en schepenenDeputatieRaad voor vergunningsbetwisting
DeputatieVlaamse regeringRaad voor vergunningsbetwisting
Vlaamse regering/Raad voor vergunningsbetwisting

In de meeste gevallen moet je bij het indienen van een beroep tegen een beslissing een dossiertaks betalen.

 Lees meer info over de beroepsprocedure, dossiertaks en rolrecht.

 Meer specifieke informatie over het indienen omgevingsberoep provincie Antwerpen.

Beslissingen