gr 05.03.2020 aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: schrapping parkeerplaats voor personen met een handicap - Eugeen Verbiststraat 9

Datum bekendmaking 17.03.2020