Afspraakmomenten

Afspraakmomenten zijn verplicht. Vacante plaatsen worden er toegekend op basis van niveau en beschikbaarheid.
Tenzij anders vermeld gaan alle afspraakmomenten door in de academie, Jozef Van Craenstraat 4.

Voor BEELD of DANS wordt u gewoon verwacht in de eerste les.
Niet zeker van het lesuur? De uren staan vermeld op uw inschrijvingsbewijs of zijn te raadplegen op mijnacademie.be/academieschoten.
U kan ook altijd de academie contacteren (academie@schoten.be of 03 685 02 56)

 

 

De afspraakmomenten voor schooljaar 2022-2023 zijn eind juni hier te lezen.